รหัสเครื่องจะขึ้นต้นด้วย A นะครับ เมื่อลงโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมจะรหัสเครื่องอยู่หน้าจอครับ
รหัสเครื่อง ไม่ใช่รหัสสมาชิกนะครับ (อย่าสับสน) ใส่รหัสสมาชิกนะครับ เพราะมีคนเข้าใจผิดบ่อย และรหัสเครื่องนี้เราไม่ได้ตั้งหรือสมมุติขึ้นมาเองนะครับ ต้องเอารหัสเครื่องของจริงจากหน้าจอคอมพิวเตอร์ของคุณเท่านั้น จะขึ้นต้นด้วย A นะครับ คือเมื่อลงโปรแกรมแล้วเข้าโปรแกรมจะรหัสเครื่องอยู่หน้าจอครับดังรูปด้านล่างครับตัวอย่างหน้าจอตอนโชว์รหัสเครื่อง ของมหาหมอดู รุ่น 9.0ตัวอย่างหน้าจอตอนโชว์รหัสเครื่อง ของมหาหมอดู รุ่น 7.0, 7.2, 8.0, 8.2