ภาพตัวอย่างการรับชื่อ ของการตั้งชื่อแบบที่ 1
แจ้งทางอีเมล์และ sms  ให้คุณมารับชื่อใหม่ในเว็บนี้ (ไม่ได้ส่งชื่อให้คุณทางอีเมล์หรือทาง sms นะครับ เพียงแจ้งให้ทราบทางอีเมล์หรือ sms ว่าให้มารับชื่อในเว็บนี้เท่านั้น)
  

หลังการแจ้งโอนค่ายกครูแล้ว เมื่อถึงคิวหรือลำดับของคุณ
คุณจะได้รับข้อความ
หยิบโทรศัพท์มือถือของคุณขึ้นมาแล้วเปิดอ่าน

ตัวอย่าง การได้รับ sms แจ้งว่า ตั้งชื่อให้แล้วครับ รับด่วนที่ www.mahamodo.com/getnewname