อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม

ตัวอย่างการส่ง FAX หลักฐานการชำระค่ายกครู

 :: ตัวอย่างการส่ง FAX หลักฐานการชำระเงินค่ายกครูตั้งชื่อ ::

 

 
 

สำคัญมาก
    อย่าลืม เขียนรายละเอียดของท่าน คือ ชื่อ-นามสกุล
, Username, Password  (Username กับ Password ระบบจะกำหนดให้ท่านโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้ Username กับ Password หลังการกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลแล้ว ไม่ใช่ท่านกำหนดหรือตั้งขึ้นเองนะครับ) ลงในใบหลักฐานการโอนด้วยนะครับ หากไม่เขียนผมก็จะไม่รู้ข้อมูลของท่าน ทำให้ล่าช้าในการตั้งชื่อให้ท่าน

รูปตัวอย่างที่ 1

  
    
  รูปตัวอย่างที่ 2