อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

 
   
ครัีบภาพต่อไปนี้นะ  ก็เป็นภาพโครงสร้างของร่างกายต่อครับ     แต่ผมจะเอาเฉพาะส่วนขาครับเพื่อที่จะฝึกฝนการพิจารณาโครงสร้างภายในของร่างกายของเรา   พิจารณาตามความเป็นจริงรวมทั้งเป็นการฝึกไม่อยากยึดติดกายเนื้อคนอื่นมากนักได้ด้วยครับ
 ครับ ตรงส่วนขาของเราเนี่ย   ถ้าเป็นรูปธรรมดาทั่วไปก็จะเห็นเป็นรูปประมาณแบบนี้แหละ


ภาพนี้ก็เหมือนกันน่ะครับ


แต่ว่านะ ถ้าเราลองฝึกพิจารณาโดยมองทะลุเข้าไปถึงภายในก็จะเห็นเป็นรูปแบบนี้แหละ


ครับ เมื่อเราลองดูดีๆแล้ว  ที่ส่วนขาของเราเนี่ยมันก็น่ากลัวเหมือนกันน่ะครับ   ถ้าเราลองมองทะลุจนถึงภายใน


ครับ  เมื่อเราดูดีๆแล้วก็จะพบว่าตรงส่วนขาของเราครับ ภายในมันก็ประกอบไปด้วยกระดูกเหมือนกันนะ   ซึ่งถ้าเราดูแล้ว ก็ลองพิจารณาดู  ก็จะพบว่าภายในร่างกายของเรา มันก็ไม่มีอะไรที่น่าชอบใจเลยครับครับ ภาพนี้ก็เขียนเหมือนเดิมครับว่า   ถ้าเรามองทะลุถึงภายในก็จะพบเห็นเป็นแบบนี้แหละครับ


ครับ  นี้ขนาดตรงส่วนขาของเราเนี่ย   ถ้าเราไม่พิจารณาดูดีๆ  เราก็อาจจะหลงได้ครับ

ครับ ตรงส่วนท่อนขาทั้งขาเนี่ยครับ   ถ้าเราลองพิจาณาดูจนทะลุถึงภายในครับ   ก็จะพบว่ามีเส้นเลือดมากมายน้อยใหญ่ประกอบอยู่ข้างในด้วยรวมทั้งมีโครงกระดูกด้วยนะ