อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

 
 ครับ  ภาพแนวนี้นะเป็นภาพโครงสร้างร่างกายครับ เพื่อดูไว้สำหรับฝึกพิจารณากายภายในขั้นต้นได้  เพื่อปูพื้นฐานในการฝึกดูภาพจนถึงระดับสูงต่อไปได้   รวมทั้งฝึกพิจารณากายภายในว่าข้างในร่างกายของเรานะมันก็ไม่สวยไม่งามเหมือนกัน ฝึกเพื่อการไม่ไปยึดติดกายเนื้อของคนอื่น  เพื่อการไม่ทุกข์ใจของเราเองครับ
 ครับ ภาพนี้นะเป็นภาพผู้ชาย  ถ้าเกิดว่าไม่มีภาพซ้อนของลำไส้ภายในรวมทั้งภาพอวัยวะภายใน เราคิดว่าดูแล้ว ถ้าสติเราตามไม่ทัน เราอาจจะหลงได้ ขนาดเป็นภาพนะเนี่ย  ก็อย่าให้ราคะเข้าตัวเราง่ายครับ  ฝึกไว้ครับ
  

ครับ คราวนี้นะ ถ้าเราเอาหนังออกหมดเลย เหลือแต่อวัยวะภายในก็จะเห็นเป็นแบบนี้แหละ  อย่าลืมครับว่าภายในร่างกายเนื้อของเราทุกคนมีอวัยวะแบบนี้อยู่ภายในจริงๆครับ  ก็ฝึกปลงบ้างครับ
 

ครับ คราวนี้นะ ถ้าเราฝึกมองแบบนี้บ้าง เอาเนื้อออกหมดแล้วส่องกล้องดูภายใน ก็จะพบว่าในร่างกายของเรานั้นมันก็มีโครงกระดูกอยู่ภายในเหมือนกันครับ

ครับ ภายในกายเนื้อของเรามันก็มีโครงกระดูกภายในเหมือนกันครับ เราลองฝึกนึกจินตนาการดูครับ   ว่าภายในตัวเรามีกระดูกนะ  มีชีวิตอยู่ก็อย่าทำชั่วให้มาก ทำแต่สิ่งดีๆครับ รวมทั้งฝึกพิจารณากายภายใน  ก็จะสามารถฝึกคลายได้แม้ว่าชั่วขณะหนึ่งก็ยังดีครับ 

ครับ  ภาพนี้นะฝึกพิจารณากายของเราต่อครับ  ถ้าเรามองกล้องแล้วทะลุเข้าภายในของเรา  มองลึกลงไปก็จะเห็นกระดูกกับอวัยวะน้อยใหญ่ ซ้อนอยู่ในตัวเรานะ  ขอให้คิดว่า ทุกคนที่เป็นมนุษย์เค้ามีแบบนี้เหมือนกันหมด    ก็พิจารณากันบ้างครับจะได้ไม่ต้องทุกข์ใจกับการยึดติดรูปใครบางคนครับ