โปรดคลิกเลือกโปรแกรมที่ท่านต้องการจะสั่งซื้อ
    1.
คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อโปรแกรมมหาหมอดู ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือ Notebook (ลง Windows XP, Vita, Seven)

  

 


    2. คลิกที่นี่ เพื่อกรอกแบบฟอร์มสั่งซื้อโปรแกรมมหาหมอดู ใช้กับเครื่อง Pocket PC หรือเครื่อง PDA ที่เป็น OS Windows Mobile