อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม  
   
ทำไม? ต้องขอรหัสฉุกเฉิน!!

 * ระบบการขอรหัสฉุกเฉินจะใช้ได้กับมหาหมอดู รุ่น 5.999, 6.0, 6.54, 7.0 เท่านั้น หากเป็นรุ่น 7.2 ขึ้นไปจะไม่ใช้ระบบขอรหัสฉุกเฉิน มหาหมอดูรุ่น 7.2 ขึ้นไปจะไม่ใช้แผ่นดิสเกตต์  

เรียน ท่านสมาชิกโปรแกรมมหาหมอดู
     ผม (มหาแซม) ผู้พัฒนาโปรแกรม "มหาหมอดู" ขอขอบคุณที่ท่านตัดสินใจเลือกใช้และซื้อโปรแกรม "มหาหมอดู" ซึ่งเป็นโปรแกรมที่รวมเรื่องโหราศาสตร์ไว้มากที่สุด

เพื่อการได้สิทธิ์และประโยชน์ในการเป็นสมาชิกของท่านอย่างสมบูรณ์กรุณาอ่านข้อความต่อไปนี้ครับ
     ๑. เนื่องจากโปรแกรมมหาหมอดู มีการกำหนดการติดตั้งโปรแกรมไว้ที่จำนวน 5 ครั้ง (กำหนดการติดตั้งเท่านั้นไม่ได้กำหนดการเข้าใช้งาน) หากติดตั้งแล้วยังเข้าโปรแกรมไม่ได้ถือว่ายังไม่นับเป็นครั้ง หากท่านติดตั้งเกินจำนวน 5 ครั้งแล้ว ท่านจะไม่สามารถติดตั้งโปรแกรมได้อีกต่อไป (ติดตั้งได้แต่ก็เข้าไม่ได้) บางท่านอาจมีความจำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบ่อยๆ เช่น ไวรัสลงเครื่อง ต้องล้างเครื่องแล้วลงโปรแกรมใหม่บ่อยๆ แต่ไม่ต้องตกใจครับ!! ท่านยังสามารถติดตั้งโปรแกรมได้อีกต่อไปเรื่อยๆ เพียงท่านจะต้องโทรขอรหัสฉุกเมื่อติดตั้งโปรแกรมใหม่ทุกครั้งเท่านั้น ซึ่งการขอรหัสฉุกเฉินให้ท่านดูรายละเอียดด้านล่างนะครับ

     ๒. ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านไม่มีไดร์ฟ A (Floppy Drive 3.5") หรือแผ่น Diskette ที่มาพร้อมกับแผ่น CD-ROM โปรแกรมเสียหาย ท่านจะไม่ได้สามารถเข้าโปรแกรมได้ (ติดตั้งได้แต่ก็เข้าไม่ได้) แต่ไม่ต้องตกใจครับ!! ท่านสามารถเข้าโปรแกรมแบบฉุกเฉิน (ติดตั้งแบบฉุกเฉิน) ได้ครับ โดยที่ติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วให้เข้าโปรแกรมตามปกติ จากนั้นเครื่องจะบอกว่า "เครื่องคุณไม่มีไดร์ฟ A" ให้คลิก Ignore แล้วขอรหัสฉุกเฉิน ซึ่งการขอรหัสฉุกเฉินให้ท่านดูรายละเอียดด้านล่างครับ

การขอรหัสฉุกเฉิน (ขอฟรี)
     ท่านสามารถขอรหัสฉุกเฉินขอฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น และขอได้ตลอด 24 ชม. (เมื่อขอผ่านเว็บไซต์ www.mahamodo.com  โดยใช้รหัสสมาชิกและรหัสลับของท่านซึ่งรหัสลับนี้มีท่าน (เจ้าของโปรแกรม) เท่านั้นที่รู้
การขอรหัสฉุกเฉินนั้น ต้องขอจากผู้พัฒนาโดยตรงเท่านั้น ซึ่งการขอรหัสฉุกเฉินต้องขอในกรณีข้อ ๑ (ติดตั้งโปรแกรมเกิน 5 ครั้ง) และข้อ ๒ (เครื่องคอมพิวเตอร์ไม่มีไดร์ฟ A หรือแผ่นดิสเกตต์เสีย) เท่านั้น จะขอรหัสฉุกเฉินได้ก็ต่อท่านได้ลงทะเบียนแล้ว (ท่านสามารถขอลงทะเบียนรหัสฉุกเฉินได้ 2 ทาง คือ โทรศัพท์และทางเว็บไซต์ www.mahamodo.com)

 * ระบบการขอรหัสฉุกเฉินจะใช้ได้กับมหาหมอดู รุ่น 5.999, 6.0, 6.54, 7.0 เท่านั้น หากเป็นรุ่น 7.2 ขึ้นไปจะไม่ใช้ระบบขอรหัสฉุกเฉิน มหาหมอดูรุ่น 7.2 ขึ้นไปจะไม่ใช้แผ่นดิสเกตต์
     เพื่อความสะดวกและรวดเร็วท่านขอรหัสฉุกเฉินได้ตลอด 24 ชม. ท่านสามารถเข้าเว็บไซต์ www.mahamodo.com เพื่อขอรหัสฉุกเฉินได้ทันที (เพราะบางทีขอทางโทรศัพท์อาจไม่สะดวก เช่น อาจโทรติดยาก สัญญาณไม่มี สายไม่ว่าง ดึกแล้วเกรงใจไม่อยากรบกวน.....ฯลฯ...)

* ก่อนที่จะมีสิทธิ์ขอรหัสฉุกเฉิน สมาชิกจะต้องสมัคร (ลงทะเบียน) ขอรหัสฉุกเฉินก่อนครับ คลิกที่นี่เพื่อขอลงทะเบียนขอรหัสฉุกเฉินผ่านเว็บไซต์
* ทางผู้พัฒนาขอสงวนลิขสิทธิ์ในการให้หรือไม่ให้รหัสฉุกเฉินแก่สมาชิกในเหตุอันควร เพื่อปกป้องการละเมิดลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 08-9940-5715, 042-589224 (FAX Auto 24 Hours) (มหาแซม)
เว็บไซต์ www.mahamodo.com  
อีเมล์ mahamodo1@yahoo.com , computersam@hotmail.com, Talk with me MSN kuyde@hotmail.com  
MSN computersam@hotmail.com, Talk with me MSN kuyde@hotmail.com