[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 24/10/2557 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 24/10/2557 เวลา 15:26:49 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

6 13 0 12 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ศ. ๒๐๑๔ เวลาจร ๑๕:๒๖ น. ลัคนาสถิตราศีมีน ประกอบด้วย เพชฌฆาตฤกษ์
 เป็นวันศุกร์ที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับศุกร์ จันทรคติ ตรงกับวันศุกร์ ขึ้น ๒ ค่ำ เดือน ๑๒ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๓๗๖


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

11.มีน 0 12 ตนุ อริ 5:11 1:2:3 25 45 54 บุรพภัทรบท 7. เพชฌฆาต

 1. อาทิตย์

6.ตุลย์ 6 13 มรณะ ตนุ 6:6 2:3:7 14 57 58 จิตรา 5. เทศาตรี นิจจ์

 2. จันทร์

6.ตุลย์ 13 43 มรณะ ตนุ 7:10 5:7:10 15 31 43 สวาตี 6. เทวี -

 3. อังคาร

8.ธนู 6 22 กัมมะ สหัชชะ 5:8 2:6:1 19 28 38 มูละ 1. ทลิทโท -

 4. พุธ

5.กันย์ 18 55 ปัตนิ วินาศ 7:9 6:4:2 13 40 07 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล เกษตร, มหาอุจจ์

 5. พฤหัส

3.กรกฎ 26 53 ปุตตะ กัมมะ 5:11 9:5:11 9 45 58 อาศเลษา 9. สมโณ มหาอุจจ์

 6. ศุกร์

6.ตุลย์ 3 40 มรณะ ตนุ 6:6 2:3:7 14 46 30 จิตรา 5. เทศาตรี ตนุเศษ, เกษตร

 7. เสาร์

6.ตุลย์ 25 59 มรณะ ตนุ 4:2 8:6:1 16 26 55 วิสาขะ 7. เพชฌฆาต มหาอุจจ์

 8. ราหู

5.กันย์ 23 49 ปัตนิ วินาศ 6:1 8:1:4 14 02 10 จิตรา 5. เทศาตรี -

 9. เกตุ

0.เมษ 8 41 กดุมภะ ปัตนิ 3:0 3:4:2 1 39 04 อัศวินี 1. ทลิทโท -

 0. มฤตยู

11.มีน 24 44 ตนุ อริ 3:7 8:7:10 27 36 18 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน