[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 24/10/2559 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 24/10/2559 เวลา 00:53:23 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

6 6 8 9 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ศ. ๒๐๑๖ เวลาจร ๐๐:๕๓ น. ลัคนาสถิตราศีสิงห์ ประกอบด้วย ทลิทโทฤกษ์
 เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับจันทร์ จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีวอก จ.ศ. ๑๓๗๘


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

4.สิงห์ 8 9 ตนุ กัมมะ 1:4 3:4:2 10 36 42 มาฆะ 1. ทลิทโท

 1. อาทิตย์

6.ตุลย์ 6 6 สหัชชะ วินาศ 6:6 2:3:7 14 57 26 จิตรา 5. เทศาตรี นิจจ์

 2. จันทร์

3.กรกฎ 16 29 วินาศ ศุภะ 3:7 5:3:7 8 59 10 ปุษยะ 8. ราชา เกษตร

 3. อังคาร

8.ธนู 24 12 ปุตตะ กดุมภะ 1:4 8:3:7 20 48 54 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 4. พุธ

6.ตุลย์ 10 18 สหัชชะ วินาศ 7:10 4:7:9 15 16 21 สวาตี 6. เทวี -

 5. พฤหัส

5.กันย์ 16 57 กดุมภะ ลาภะ 7:9 6:4:2 13 31 16 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล ประ

 6. ศุกร์

7.พิจิก 9 6 พันธุ ตนุ 3:7 3:4:5 17 25 57 อนุราธ 8. ราชา ตนุเศษ, ประ

 7. เสาร์

7.พิจิก 16 0 พันธุ ตนุ 5:11 5:3:7 17 56 59 อนุราธ 8. ราชา ราชาโชค

 8. ราหู

4.สิงห์ 15 6 ตนุ กัมมะ 5:8 5:1:4 11 07 57 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน ประ

 9. เกตุ

11.มีน 11 26 มรณะ ปุตตะ 2:3 4:6:6 26 36 27 อุตตรภัทรบท 8. ราชา -

 0. มฤตยู

0.เมษ 3 45 ศุภะ อริ 3:0 2:6:1 1 16 52 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน