[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 04/03/2558 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 04/03/2558 เวลา 09:46:34 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

19 4 17 45 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ค.ศ. ๒๐๑๕ เวลาจร ๐๙:๔๖ น. ลัคนาสถิตราศีเมษ ประกอบด้วย มหัทธโนฤกษ์
 เป็นวันพุธ (กลางวัน)ที่ ๔ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับพุธ จันทรคติ ตรงกับวันพุธ (กลางวัน) ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๓๗๗


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

0.เมษ 17 45 ตนุ พันธุ 1:4 6:4:5 2 19 53 ภรณี 2. มหัทธโน

 1. อาทิตย์

10.กุมภ์ 19 4 ลาภะ กดุมภะ 4:2 6:5:11 24 55 47 ศตภิษัช 6. เทวี ประ

 2. จันทร์

4.สิงห์ 3 24 ปุตตะ มรณะ 1:4 2:6:1 10 15 18 มาฆะ 1. ทลิทโท -

 3. อังคาร

11.มีน 15 21 วินาศ สหัชชะ 2:3 5:3:7 26 54 04 อุตตรภัทรบท 8. ราชา -

 4. พุธ

9.มังกร 27 38 กัมมะ ตนุ 4:5 9:4:5 23 19 21 ธนิษฐา 5. เทศาตรี ตนุเศษ

 5. พฤหัส

3.กรกฎ 21 51 พันธุ ปัตนิ 5:11 7:7:9 9 23 19 อาศเลษา 9. สมโณ มหาอุจจ์

 6. ศุกร์

11.มีน 16 7 วินาศ สหัชชะ 2:3 5:3:7 26 57 31 อุตตรภัทรบท 8. ราชา มหาอุจจ์

 7. เสาร์

7.พิจิก 7 43 มรณะ ลาภะ 3:7 3:4:5 17 19 43 อนุราธ 8. ราชา ราชาโชค

 8. ราหู

5.กันย์ 16 53 อริ ศุภะ 7:9 6:4:2 13 30 58 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล -

 9. เกตุ

9.มังกร 29 21 กัมมะ ตนุ 4:5 9:4:5 23 27 04 ธนิษฐา 5. เทศาตรี -

 0. มฤตยู

11.มีน 25 37 วินาศ สหัชชะ 3:7 8:7:10 27 40 16 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน