[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 03/05/2559 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 03/05/2559 เวลา 15:47:23 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

19 17 20 1 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ศ. ๒๐๑๖ เวลาจร ๑๕:๔๗ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์
 เป็นวันอังคารที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับอังคาร จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๕ ปีวอก จ.ศ. ๑๓๗๘


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

5.กันย์ 20 1 ตนุ อริ 6:1 7:2:3 13 45 06 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล

 1. อาทิตย์

0.เมษ 19 17 มรณะ ตนุ 1:4 6:4:5 2 26 46 ภรณี 2. มหัทธโน ตนุเศษ, มหาอุจจ์

 2. จันทร์

11.มีน 4 27 ปัตนิ วินาศ 5:11 2:1:4 26 05 01 อุตตรภัทรบท 8. ราชา -

 3. อังคาร

7.พิจิก 17 56 สหัชชะ มรณะ 5:11 6:5:8 18 05 41 เชษฐา 9. สมโณ เกษตร

 4. พุธ

0.เมษ 11 31 มรณะ ตนุ 1:4 4:2:3 1 51 49 อัศวินี 1. ทลิทโท -

 5. พฤหัส

4.สิงห์ 20 22 วินาศ ปุตตะ 3:0 7:6:6 11 31 38 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน -

 6. ศุกร์

0.เมษ 7 20 มรณะ ตนุ 3:0 3:4:2 1 33 00 อัศวินี 1. ทลิทโท ประ

 7. เสาร์

7.พิจิก 17 44 สหัชชะ มรณะ 5:11 6:5:8 18 04 48 เชษฐา 9. สมโณ ราชาโชค

 8. ราหู

4.สิงห์ 24 17 วินาศ ปุตตะ 3:0 8:3:7 11 49 16 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน ประ

 9. เกตุ

2.เมถุน 13 21 กัมมะ สหัชชะ 6:6 5:7:10 6 30 04 อารทรา 6. เทวี -

 0. มฤตยู

0.เมษ 2 14 มรณะ ตนุ 3:0 1:3:0 1 10 03 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน