[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 20/04/2557 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 20/04/2557 เวลา 17:47:55 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

6 16 2 9 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ศ. ๒๐๑๔ เวลาจร ๑๗:๔๗ น. ลัคนาสถิตราศีตุลย์ ประกอบด้วย เทศาตรีฤกษ์
 เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับอาทิตย์ จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ แรม ๖ ค่ำ เดือน ๕ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๓๗๖


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

6.ตุลย์ 2 9 ตนุ กดุมภะ 6:6 1:6:6 14 39 41 จิตรา 5. เทศาตรี

 1. อาทิตย์

0.เมษ 6 16 ปัตนิ มรณะ 3:0 2:6:1 1 28 12 อัศวินี 1. ทลิทโท มหาอุจจ์

 2. จันทร์

8.ธนู 12 23 สหัชชะ พันธุ 3:0 4:2:3 19 55 43 มูละ 1. ทลิทโท -

 3. อังคาร

5.กันย์ 23 40 วินาศ ตนุ 6:1 8:1:4 14 01 30 จิตรา 5. เทศาตรี ตนุเศษ, มหาจักร

 4. พุธ

0.เมษ 10 22 ปัตนิ มรณะ 1:4 4:2:3 1 46 38 อัศวินี 1. ทลิทโท -

 5. พฤหัส

2.เมถุน 19 40 ศุภะ กัมมะ 6:6 6:5:11 6 58 30 อารทรา 6. เทวี ประ

 6. ศุกร์

10.กุมภ์ 19 9 ปุตตะ อริ 4:2 6:5:11 24 56 10 ศตภิษัช 6. เทวี -

 7. เสาร์

6.ตุลย์ 24 24 ตนุ กดุมภะ 4:2 8:6:1 16 19 48 วิสาขะ 7. เพชฌฆาต มหาอุจจ์

 8. ราหู

6.ตุลย์ 3 42 ตนุ กดุมภะ 6:6 2:3:7 14 46 38 จิตรา 5. เทศาตรี ราชาโชค

 9. เกตุ

3.กรกฎ 17 46 กัมมะ ลาภะ 3:7 6:5:8 9 04 56 อาศเลษา 9. สมโณ -

 0. มฤตยู

11.มีน 23 12 อริ ปัตนิ 3:7 7:7:9 27 29 24 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน