[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 26/07/2559 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 26/07/2559 เวลา 19:07:40 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

9 29 20 14 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ค.ศ. ๒๐๑๖ เวลาจร ๑๙:๐๗ น. ลัคนาสถิตราศีธนู ประกอบด้วย มหัทธโนฤกษ์
 เป็นวันอังคารที่ ๒๖ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับอังคาร จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร แรม ๗ ค่ำ เดือน ๘ ปีวอก จ.ศ. ๑๓๗๘


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

8.ธนู 20 14 ตนุ กดุมภะ 1:4 7:6:6 20 31 03 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน

 1. อาทิตย์

3.กรกฎ 9 29 มรณะ ศุภะ 2:3 3:4:5 8 27 40 ปุษยะ 8. ราชา มหาจักร

 2. จันทร์

0.เมษ 4 30 ปุตตะ อริ 3:0 2:6:1 1 20 15 อัศวินี 1. ทลิทโท มหาจักร

 3. อังคาร

7.พิจิก 5 53 วินาศ ตนุ 3:7 2:1:4 17 11 28 อนุราธ 8. ราชา ตนุเศษ, เกษตร

 4. พุธ

4.สิงห์ 3 7 ศุภะ กัมมะ 1:4 1:3:0 10 14 01 มาฆะ 1. ทลิทโท มหาจักร, ราชาโชค

 5. พฤหัส

4.สิงห์ 27 37 ศุภะ กัมมะ 3:0 9:5:8 12 04 16 อุตรผลคุนี 3. โจโร -

 6. ศุกร์

3.กรกฎ 20 55 มรณะ ศุภะ 5:11 7:7:9 9 19 07 อาศเลษา 9. สมโณ ราชาโชค

 7. เสาร์

7.พิจิก 11 58 วินาศ ตนุ 5:11 4:6:6 17 38 51 อนุราธ 8. ราชา ราชาโชค

 8. ราหู

4.สิงห์ 19 50 ศุภะ กัมมะ 5:8 6:4:5 11 29 15 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน ประ

 9. เกตุ

0.เมษ 28 45 ปุตตะ อริ 1:8 9:5:8 3 09 22 กฤติกา 3. โจโร -

 0. มฤตยู

0.เมษ 4 31 ปุตตะ อริ 3:0 2:6:1 1 20 19 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน