[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 27/03/2560 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 27/03/2560 เวลา 09:47:43 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

12 31 11 35 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ศ. ๒๐๑๗ เวลาจร ๐๙:๔๗ น. ลัคนาสถิตราศีพฤษภ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์
 เป็นวันจันทร์ที่ ๒๗ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับจันทร์ จันทรคติ ตรงกับวันจันทร์ แรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๔ ปีวอก จ.ศ. ๑๓๗๙


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

1.พฤษภ 11 35 ตนุ อริ 4:5 4:3:0 4 07 07 โรหิณี 4. ภูมิปาโล

 1. อาทิตย์

11.มีน 12 31 ลาภะ พันธุ 2:3 4:6:6 26 41 19 อุตตรภัทรบท 8. ราชา -

 2. จันทร์

11.มีน 1 17 ลาภะ พันธุ 5:11 1:2:3 25 50 46 บุรพภัทรบท 7. เพชฌฆาต -

 3. อังคาร

0.เมษ 17 47 วินาศ ปุตตะ 1:4 6:4:5 2 20 01 ภรณี 2. มหัทธโน เกษตร

 4. พุธ

11.มีน 26 40 ลาภะ พันธุ 3:7 8:7:10 27 45 00 เรวดี 9. สมโณ ประ, นิจจ์

 5. พฤหัส

5.กันย์ 28 5 ปุตตะ กัมมะ 6:1 9:4:5 14 21 22 จิตรา 5. เทศาตรี ประ

 6. ศุกร์

11.มีน 22 2 ลาภะ พันธุ 3:7 7:7:9 27 24 08 เรวดี 9. สมโณ มหาอุจจ์

 7. เสาร์

8.ธนู 0 3 มรณะ ตนุ 5:8 1:3:0 19 00 13 มูละ 1. ทลิทโท ตนุเศษ

 8. ราหู

4.สิงห์ 6 55 พันธุ ศุภะ 1:4 3:4:2 10 31 07 มาฆะ 1. ทลิทโท ประ

 9. เกตุ

8.ธนู 19 35 มรณะ ตนุ 3:0 6:4:5 20 28 07 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 0. มฤตยู

0.เมษ 5 0 วินาศ ปุตตะ 3:0 2:6:1 1 22 30 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน