[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 22/10/2557 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 22/10/2557 เวลา 16:32:56 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

4 17 13 59 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ศ. ๒๐๑๔ เวลาจร ๑๖:๓๒ น. ลัคนาสถิตราศีมีน ประกอบด้วย ราชาฤกษ์
 เป็นวันพุธ (กลางวัน)ที่ ๒๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับพุธ จันทรคติ ตรงกับวันพุธ (กลางวัน) แรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๑๑ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๓๗๖


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

11.มีน 13 59 ตนุ อริ 2:3 5:3:7 26 47 59 อุตตรภัทรบท 8. ราชา

 1. อาทิตย์

6.ตุลย์ 4 17 มรณะ ตนุ 6:6 2:3:7 14 49 16 จิตรา 5. เทศาตรี ตนุเศษ, นิจจ์

 2. จันทร์

5.กันย์ 19 20 ปัตนิ วินาศ 7:9 6:4:2 13 42 03 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล ราชาโชค

 3. อังคาร

8.ธนู 4 58 กัมมะ สหัชชะ 5:8 2:6:1 19 22 20 มูละ 1. ทลิทโท -

 4. พุธ

5.กันย์ 16 46 ปัตนิ วินาศ 7:9 6:4:2 13 30 27 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล เกษตร, มหาอุจจ์

 5. พฤหัส

3.กรกฎ 26 36 ปุตตะ กัมมะ 5:11 8:7:10 9 44 42 อาศเลษา 9. สมโณ มหาอุจจ์

 6. ศุกร์

6.ตุลย์ 1 14 มรณะ ตนุ 6:6 1:6:6 14 35 33 จิตรา 5. เทศาตรี เกษตร

 7. เสาร์

6.ตุลย์ 25 46 มรณะ ตนุ 4:2 8:6:1 16 25 57 วิสาขะ 7. เพชฌฆาต มหาอุจจ์

 8. ราหู

5.กันย์ 23 54 ปัตนิ วินาศ 6:1 8:1:4 14 02 33 จิตรา 5. เทศาตรี -

 9. เกตุ

0.เมษ 9 42 กดุมภะ ปัตนิ 3:0 3:4:2 1 43 39 อัศวินี 1. ทลิทโท -

 0. มฤตยู

11.มีน 24 47 ตนุ อริ 3:7 8:7:10 27 36 31 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน