[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 23/07/2557 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 23/07/2557 เวลา 06:15:17 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

5 40 9 25 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ค.ศ. ๒๐๑๔ เวลาจร ๐๖:๑๕ น. ลัคนาสถิตราศีกรกฎ ประกอบด้วย ราชาฤกษ์
 เป็นวันพุธ (กลางวัน)ที่ ๒๓ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับพุธ จันทรคติ ตรงกับวันพุธ (กลางวัน) แรม ๑๒ ค่ำ เดือน ๘ ปีมะเมีย จ.ศ. ๑๓๗๖


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

3.กรกฎ 9 25 ตนุ ตนุ 2:3 3:4:5 8 27 22 ปุษยะ 8. ราชา

 1. อาทิตย์

3.กรกฎ 5 40 ตนุ ตนุ 2:3 2:1:4 8 10 29 ปุษยะ 8. ราชา ตนุเศษ, มหาจักร

 2. จันทร์

1.พฤษภ 22 26 ลาภะ ลาภะ 7:9 7:2:3 4 55 57 โรหิณี 4. ภูมิปาโล มหาอุจจ์

 3. อังคาร

6.ตุลย์ 5 24 พันธุ พันธุ 6:6 2:3:7 14 54 18 จิตรา 5. เทศาตรี ประ

 4. พุธ

2.เมถุน 29 11 วินาศ วินาศ 7:10 9:4:2 7 41 19 ปุนัพสุ 7. เพชฌฆาต เกษตร

 5. พฤหัส

3.กรกฎ 8 7 ตนุ ตนุ 2:3 3:4:5 8 21 31 ปุษยะ 8. ราชา มหาอุจจ์

 6. ศุกร์

2.เมถุน 9 24 วินาศ วินาศ 4:2 3:5:8 6 12 18 อารทรา 6. เทวี -

 7. เสาร์

6.ตุลย์ 19 12 พันธุ พันธุ 7:10 6:5:11 15 56 23 สวาตี 6. เทวี มหาอุจจ์

 8. ราหู

5.กันย์ 28 46 สหัชชะ สหัชชะ 6:1 9:4:5 14 24 27 จิตรา 5. เทศาตรี -

 9. เกตุ

1.พฤษภ 28 12 ลาภะ ลาภะ 7:9 9:4:5 5 21 54 มฤคศิร 5. เทศาตรี -

 0. มฤตยู

11.มีน 25 40 ศุภะ ศุภะ 3:7 8:7:10 27 40 30 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน