[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 18/09/2562 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 18/09/2562 เวลา 08:04:32 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

0 9 22 17 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ค.ศ. ๒๐๑๙ เวลาจร ๐๘:๐๔ น. ลัคนาสถิตราศีกันย์ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์
 เป็นวันพุธ (กลางวัน)ที่ ๑๘ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับพุธ จันทรคติ ตรงกับวันพุธ (กลางวัน) แรม ๕ ค่ำ เดือน ๑๐ ปีกุน จ.ศ. ๑๓๘๑


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

5.กันย์ 22 17 ตนุ ตนุ 6:1 7:2:3 13 55 19 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล

 1. อาทิตย์

5.กันย์ 0 9 ตนุ ตนุ 4:5 1:7:9 12 15 40 อุตรผลคุนี 3. โจโร ตนุเศษ

 2. จันทร์

0.เมษ 16 13 มรณะ มรณะ 1:4 5:1:4 2 12 58 ภรณี 2. มหัทธโน มหาจักร

 3. อังคาร

4.สิงห์ 25 48 วินาศ วินาศ 3:0 8:3:7 11 56 06 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน -

 4. พุธ

5.กันย์ 19 1 ตนุ ตนุ 7:9 6:4:2 13 40 34 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล เกษตร, มหาอุจจ์

 5. พฤหัส

7.พิจิก 23 36 สหัชชะ สหัชชะ 2:3 8:7:10 18 31 11 เชษฐา 9. สมโณ มหาจักร

 6. ศุกร์

5.กันย์ 7 26 ตนุ ตนุ 4:5 3:5:11 12 48 27 อุตรผลคุนี 3. โจโร นิจจ์

 7. เสาร์

8.ธนู 15 4 พันธุ พันธุ 3:0 5:1:4 20 07 47 บุรพสาฬหะ 2. มหัทธโน -

 8. ราหู

2.เมถุน 18 57 กัมมะ กัมมะ 6:6 6:5:11 6 55 16 อารทรา 6. เทวี -

 9. เกตุ

4.สิงห์ 19 48 วินาศ วินาศ 5:8 6:4:5 11 29 05 บุรพผลคุนี 2. มหัทธโน -

 0. มฤตยู

0.เมษ 17 43 มรณะ มรณะ 1:4 6:4:5 2 19 43 ภรณี 2. มหัทธโน -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน