[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 21/04/2558 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 21/04/2558 เวลา 08:24:06 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

6 36 15 45 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ค.ศ. ๒๐๑๕ เวลาจร ๐๘:๒๔ น. ลัคนาสถิตราศีพฤษภ ประกอบด้วย ภูมิปาโลฤกษ์
 เป็นวันอังคารที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับอังคาร จันทรคติ ตรงกับวันอังคาร ขึ้น ๔ ค่ำ เดือน ๖ ปีมะแม จ.ศ. ๑๓๗๗


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

1.พฤษภ 15 45 ตนุ กดุมภะ 4:5 5:6:1 4 25 52 โรหิณี 4. ภูมิปาโล

 1. อาทิตย์

0.เมษ 6 36 วินาศ ตนุ 3:0 2:6:1 1 29 42 อัศวินี 1. ทลิทโท ตนุเศษ, มหาอุจจ์

 2. จันทร์

1.พฤษภ 6 59 ตนุ กดุมภะ 6:1 3:5:11 3 46 25 กฤติกา 3. โจโร มหาอุจจ์

 3. อังคาร

0.เมษ 20 15 วินาศ ตนุ 1:8 7:6:6 2 31 07 ภรณี 2. มหัทธโน เกษตร

 4. พุธ

0.เมษ 21 50 วินาศ ตนุ 1:8 7:6:6 2 38 15 ภรณี 2. มหัทธโน -

 5. พฤหัส

3.กรกฎ 19 21 สหัชชะ พันธุ 3:7 6:5:8 9 12 04 อาศเลษา 9. สมโณ มหาอุจจ์

 6. ศุกร์

1.พฤษภ 13 52 ตนุ กดุมภะ 4:5 5:6:1 4 17 24 โรหิณี 4. ภูมิปาโล เกษตร

 7. เสาร์

7.พิจิก 6 38 ปัตนิ มรณะ 3:7 2:1:4 17 14 50 อนุราธ 8. ราชา ราชาโชค

 8. ราหู

5.กันย์ 14 20 ปุตตะ อริ 7:9 5:6:1 13 19 30 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล -

 9. เกตุ

9.มังกร 3 56 ศุภะ กัมมะ 7:9 2:7:10 21 32 42 อุตตราสาฬหะ 3. โจโร -

 0. มฤตยู

11.มีน 27 27 ลาภะ วินาศ 3:7 9.5:11 27 48 31 เรวดี 9. สมโณ -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน