[สมผุสดาวจร] สมผุสดาววันนี้ (ดาวจร) 24/07/2560 :: www.mahamoodo.com

:: สมผุสดาวจรวันนี้ 24/07/2560 เวลา 01:58:37 น. :: ปฏิทินคำนวณตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ :: www.mahamodo.com 
 

 

6 40 18 10 * คำนวณปฏิทินโดย  โปรแกรมมหาหมอด

 สมผุสดาว จร
 
ดาวจร วันที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ค.ศ. ๒๐๑๗ เวลาจร ๐๑:๕๘ น. ลัคนาสถิตราศีเมษ ประกอบด้วย มหัทธโนฤกษ์
 เป็นวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา
 
นับตามระบบสุริยคติ ตรงกับจันทร์ จันทรคติ ตรงกับวันอาทิตย์ ขึ้น ๑ ค่ำ เดือน ๙ ปีระกา จ.ศ. ๑๓๗๙


 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน

 ลั. ลัคนา

0.เมษ 18 10 ตนุ ศุภะ 1:4 6:4:5 2 21 45 ภรณี 2. มหัทธโน

 1. อาทิตย์

3.กรกฎ 6 40 พันธุ วินาศ 2:3 2:1:4 8 15 00 ปุษยะ 8. ราชา มหาจักร

 2. จันทร์

3.กรกฎ 12 28 พันธุ วินาศ 3:7 4:6:6 8 41 06 ปุษยะ 8. ราชา เกษตร

 3. อังคาร

3.กรกฎ 7 57 พันธุ วินาศ 2:3 3:4:5 8 20 46 ปุษยะ 8. ราชา นิจจ์

 4. พุธ

4.สิงห์ 2 6 ปุตตะ ตนุ 1:4 1:3:0 10 09 27 มาฆะ 1. ทลิทโท ตนุเศษ, มหาจักร, ราชาโชค

 5. พฤหัส

5.กันย์ 22 44 อริ กดุมภะ 6:1 7:2:3 13 57 18 หัฏฐะ 4. ภูมิปาโล ประ

 6. ศุกร์

1.พฤษภ 25 16 กดุมภะ กัมมะ 7:9 8:1:4 5 08 42 มฤคศิร 5. เทศาตรี เกษตร

 7. เสาร์

7.พิจิก 23 38 มรณะ พันธุ 2:3 8:7:10 18 31 21 เชษฐา 9. สมโณ ราชาโชค

 8. ราหู

4.สิงห์ 0 38 ปุตตะ ตนุ 1:4 1:3:0 10 02 50 มาฆะ 1. ทลิทโท ประ

 9. เกตุ

6.ตุลย์ 16 40 ปัตนิ สหัชชะ 7:10 5:7:10 15 45 00 สวาตี 6. เทวี -

 0. มฤตยู

0.เมษ 8 54 ตนุ ศุภะ 3:0 3:4:2 1 40 02 อัศวินี 1. ทลิทโท -
 ดาว

สถิตราศี

องศา

ลิปดา

ภพลัคน์

ภพตนุ

ตรียางค์ นวางค์ ฤกษ์ นาที วินาที นักษัต ชื่อฤกษ์

ดาวมาตรฐาน