คาถารักษากระดูก 
นะโมพุทธายะ นะมะพะทะ จะพะกะสะ เจโรอัตตะ นะระถา ยิคะวา อัฐฐิรักขัง ภูมิยักขุมัง ปะระมานู ภะคะวะโตสุโข อิทธิยา อัตตะโน สีริโร มังสังอัตฐิมัง จักขะ อะวะสุสะเต อะวะสุสะเต สะริเว มังสัง อัตฐิ โลหัตตัง ปะสานะการิยัง โอม อัคคี คงคานัง ระวังดับหาย 
 
หากเกิดอุบัติเหตุ แขน ขา หรือกระดูกส่วนต่าง ๆ หักเดาะ ให้ใช้คาถานี้เสกไพลออก หรือประคบ เสกเป่าแล้วนวด จับเส้นบ่อย ๆ ไม่ช้าก็จะเหมือนเดิม 


รวมผู้เข้าชมคาถานี้ จำนวน 119,952 ครั้ง

รวมผู้เข้าชมทุกคาถา (105 คาถา) จำนวน 19,660,676 ครั้ง


รวบรวมและเรียบเรียงโดย มหาแซม
Tel. 08-9940-5715

  ::::