อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม  
 
 
 

หัวข้อนี้มีผู้เข้าชมแล้ว  368,220  ครั้ง


โปรแกรมมหาหมอดู


มหาหมอดู
เป็นโปรแกรมโหราศาสตร์ที่รวมคำพยากรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ ผูกดวง วางลัคนา บอกองศา ลิปดา นวางค์ ตรียางค์ สิบลัคน์, เลข ๗ ตัว ๔ ฐาน ๙ ฐาน, มหาทักษา, กราฟชีวิต, ฤกษ์ยาม,  ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ,  ดูลายมือ, ทำนายฝัน, พระไตรปิฎก, น.ธ.ตรี-เอก ป.ธ.1-9 ฯลฯ.....

 

0. หลักเบื้องต้นที่สำคัญสำหรับการดูลายมือคือ
1. ลักษณะเนินต่างๆ บนฝ่ามือคือ
        1.1 เนินพฤหัส (ใต้นิ้วชี้)
        1.2 เนินเสาร์ (ใต้นิ้วนางกลาง)
        1.3 เนินอาทิตย์ (ใต้นิ้วนาง)
        1.4 เนินพุธ (ใต้นิ้วก้อย)
        1.5 เนินอังคารต่ำ (ใต้นิ้วหัวแม่มือ) เนินอังคารสูง (ใต้เนินอังคารต่ำลงมาจนถึงข้อมือ)
        1.6 เนินจันทร์ (ใต้เส้นเนินอังคารสูงลงมา)
        1.7 เนินเกตุ (อยู่กึ่งกลางฝ่ามือ)

2. ลักษณะเส้นสำคัญ ที่ทุกคนต้องมีกันมาตั้งแต่เกิด มี 3 เส้นคือ
        2.1 เส้นชีวิต เริ่มจากระหว่างง่ามนิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ยาวทอดลงมากลางฝ่ามือ
        2.2 เส้นสมอง เริ่มแห่งเดียวกันกับเส้นชีวิต
        2.3 เส้นจิตใจ เริ่มจากไหนไม่แน่ แล้วแต่บางคน บางคนมียาวเหยียดจากเนินพฤหัสไปจนถึงเนินพุธ

3. ลักษณะเส้นเสริม ซึ่งบางคนมีแต่ไม่ชัดเจน ขาดบ้าง ยาวบ้าง บางคนไม่มี ได้แก่
        3.1 เส้นช่วยชีวิต อยู่ใกล้เส้นชีวิต
        3.2 เส้นเกียรติยศ อยู่ใต้เนินอาทิตย์
        3.3 เส้นวาสนา อยู่ใต้เนินเสาร์
        3.4 เส้นสมรรถภาพหรือเส้นอัจฉริยะ ขวางจากกลางฝ่ามือไปสู่เนินพุธ

คำแนะนำ
        ถ้าจะดูอดีต ให้ดูมือซ้าย
        ถ้าจะดูปัจจุบัน-อนาคต ให้ดูมือขวา
        หรือคนที่ถนัดมือไหนก็ให้ถือเอามือข้างนั้นเป็นสำคัญในการทำนายปัจจุบันและอนาคต

การดูลายมือนั้นควรดูทั้ง 2 ข้าง ถ้าลายมือทั้ง 2 ข้างนั้นเหมือนกัน ก็จะเป็นการยืนยันได้อย่างชัดเจนในการทำนาย
แต่ถ้าไม่เหมือนกัน เช่น ลายมือข้างหนึ่งบอกว่า ดี ส่วนลายมืออีกข้างหนึ่งบอกว่าไม่ดี เมื่อเกิดการขัดแย้งกันเช่นนี้
ก็ขอให้เรา ใช้หลักการพิจารณาอุปนิสัย การปฏิบัติตัว เข้าไปตัดสิน คำทำนายจึงจะชัดเจน เช่น ถ้าเราปฏิบัติตัวไม่ดี
ลายมือข้างที่ไม่ดี ก็จะกุมชะตาชีวิตของเรา แต่ถ้าหากปฏิบัติตัวดี ลายมือข้างที่ดี ก็จะกุมชะตาชีวิตของเรา
ทั้งนี้ ทั้งนั้น ลายมือสามารถเปลี่ยนแปลงได้ มันขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจ และการปฏิบัติตัว ต่อตนเองและผู้อื่น

* เพื่อความแม่นยำ ควรตรวจดูทั้งมือซ้ายและมือขวาประกอบกัน

 

  ข้อคิด/คำแนะนำ
      ลายมือเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ บ่งบอกให้รู้ว่า ชะตาชีวิต จะเป็นอย่างไร ในการดำรงชีวิตอยู่ ขณะที่ดำรงชีวิตอยู่ มีการสร้างกรรม (มีการกระทำ) คือสิ่งที่ดีบ้างไม่ดีบ้าง (คือทำดีบ้าง ทำชั่วบ้าง) และหลายสิ่งหลายอย่างกับสภาพแวดล้อมโดยสมเหตุสมผลหรือไม่สมเหตุสมผล เรียกว่า "สร้างกรรม" เมื่อได้สร้างกรรมไปแล้ว ก็จะเป็นลายแทง คือสัญลักษณ์ ปรากฏบนฝ่ามือ เรียกว่า "ลายมือ" ลายมือนี้แหละเป็นเครื่องบ่งบอก ชะตาชีวิต ดังนั้น ชีวิตของคนเรา จะดีหรือไม่ดี ขึ้นอยู่กับ การสร้างกรรมเป็นจุดเริ่มต้น แต่เราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตที่ไม่ดีได้ โดยอาศัยสร้างกรรมที่ดี อดทนต่ออุปสรรคที่มาขวางกั้น และใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก ทำในสิ่งที่สมเหตุสมผล เมื่อทำได้เช่นนี้แล้ว ลายมือที่บ่งบอกว่าไม่ดี ก็จะกลับกลาย เป็นลายมือที่ดีได้......