อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม

ขั้นตอนการติดตั้งโปรแกรม มหาหมอดู PPC 1.0

 

 

   

คุณจะต้องติดตั้ง 3 โปรแกรมที่จำเป็นคือ
   1. ตัวโปรแกรม มหาหมอดู PPC 
(เป็นตัวโปรแกรมหลัก)
   2. .NET Compact Framework
(หากเครื่อง Pocket PC ของคุณเป็น Windows Mobile 2003 หรือ Windows Mobile 5 ไม่ต้องติดตั้งตัวนี้นะครับ เพราะในเครื่อง Windows Mobile 2003 หรือ Windows Mobile 5 มี .NET Compact Framework ยู่แล้ว)
   3. SQL Server CE 2.0
(ตัวนี้สำคัญมากๆ ครับ เอาไว้จัดการฐานข้อมูลในโปรแกรมมหาหมอดู ppc)
* โปรแกรมทั้ง 3 นี้สำคัญมากหากขาดตัวใดตัวหนึ่งจะไม่สามารถใช้งานโปรแกรมมหาหมอดู ppc ได้
 
   
  1. ขั้นตอนการติดตั้งตัวโปรแกรม มหาหมอดู PPC
ซึ่งเป็นตัวโปรแกรมหลัก
   
    
  
1.1 เอาแผ่น CD-ROM ออกจากกล่อง ใส่เข้าไปในไดร์ฟ CD-ROM
 
1.2 นำเครื่อง Pocket PC มาเสียบแท่น Sync เพื่อต่อกับคอมพิวเตอร์
       
       
 
1.3 ที่หน้าจอ PC ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer
 
1.4 ดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟที่มีแผ่น CD-ROM โปรแกรมอยู่ดังรูป
        
        
 
1.5 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Install Program PPC

 
 
1.6 คลิกขวา แล้ว Copy ไฟล์ MahamodoxxxPPC1.ARMV4.CAB
ให้เลือก
Copy ไฟล์ตรงกับความละเอียดหน้าจอ PocketPC คุณ
- ถ้าจอ 240x320 ให้เลือกไฟล์ Mahamodo320PPC1.ARMV4.CAB
- ถ้าจอ 240x240 ให้เลือกไฟล์ Mahamodo240PPC1.ARMV4.CAB
        
        
 
1.7 ดับเบิลคลิก
My Computer แล้วดับเบิลคลิก Mobile Device
 
1.8 ขวาแล้ว Paste เพื่อวางไฟล์ MahamodoxxxPPC1.ARMV4.CAB
         
        
 
1.9 กำลังคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยัง PPC รอสักครู่
   
1.10

ย้ายการทำงานมาที่เครื่อง
PPC โดยแตะที่ Start > Programs
        
        
 

1.11 แตะที่ File Explorer

1.12 แตะที่ My Documents

1.13 แตะที่ไฟล์ MahamodoxxxPPC1.ARMV4.CAB
      
      

1.14 กำลังติดตั้งโปรแกรม รอสักครู่

1.15 ติดตั้งเสร็จแล้ว แตะที่ ok

1.16 ไอคอนของโปรแกรมใน PPC

       
       
   
  2. ขั้นตอนการติดตั้ง .NET Compact Framework
ตัวนี้สำคัญมากเป็นตัวช่วยในการรันโปรแกรมมหาหมอดู หากเครื่อง Pocket PC ของคุณเป็น Windows Mobile 2003 หรือ Windows Mobile 5 ไม่ต้องติดตั้งตัวนี้ครับ
   
  ก่อนที่จะติดตั้ง .NET Compact Framework ให้ตรวจสอบก่อนว่าในเครื่อง PocketPC ของคุณมี .NET Compact Framework อยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วก็ไม่ต้องติดตั้ง
 

1. หน้าจออยู่ที่ Today
ให้แตะ (tap) ที่ Start แล้วเลือก Setting

2. แตะที่ System
แล้วแตะที่ Remove Programs

3. ดูรายละเอียด (ตามตัวอย่างนี้มี .NET Compact Framework อยู่แล้ว)
        
        
  ถ้าเครื่อง Pocket PC ของคุณยังไม่มี .NET Compact Framework ให้ติดตั้งตามขั้นตอนต่อไปนี้
 
2.1 ที่หน้าจอ PC ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer
 
2.2 ดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟที่มีแผ่น CD-ROM โปรแกรมอยู่ดังรูป
       
        
 
2.3 ดับเบิลคลิกที่ไฟล์
     NET Compact Framework 1_0 SP3 Redistributabl.msi
 
2.4 คลิกที่ Next
       
        
 
2.5 คลิกเลือก I Agree แล้วคลิก Next
 
2.6 ขั้นตอนการเลือก Folder ที่จะเก็บไฟล์ คลิก Next เลยครับ
        
        
 
2.7 คลิก Next เพื่อดำเนินการติดตั้ง .NET...  ลงเครื่อง PC ก่อน
 
2.8 กำลังติดตั้ง .NET... ลงบนเครื่อง PC
       
        
 
2.9
ขั้นตอนนี้กำลังทำการติดตั้ง .NET..  ลงบน PocketPC
 
2.10 หน้าจอนี้รายงานว่าการติดตั้ง .NETลงเครื่อง PC เสร็จแล้ว
       
        
 
2.11 หน้าจอนี้รายงานว่าการติดตั้ง .NETลงเครื่อง PocketPC แล้ว
 
2.12 ในระหว่างที่ติดตั้ง .NETลงบนเครื่อง PocketPC (ขั้นตอนที่ 2.9) นั้น ถ้าเรามองดูที่เครื่อง PocketPC เราก็จะเห็นดังรูปนี้ครับ
 
       
       
       
   
  3. ขั้นตอนการติดตั้ง SQL Server CE 2.0
ตัวนี้สำคัญมากๆ ครับจำเป็นต้องลงในเครื่อง Pocket PC ของคุณ เพื่อจัดการฐานข้อมูลในโปรแกรมมหาหมอดู ppc ครับ
   
       
 
3.1 ที่หน้าจอ PC ให้ดับเบิลคลิกที่ My Computer
 
3.2 ดับเบิลคลิกที่ไดร์ฟที่มีแผ่น CD-ROM โปรแกรมอยู่ดังรูป
        
        
 
3.3 ดับเบิลคลิกที่โฟลเดอร์ Install Program PPC ดังรูป


 
 
3.4 คลิกขวา แล้ว Copy ไฟล์ SQLServerCE.wce4.armv4.CAB
        
        
 
3.5 ดับเบิลคลิก
My Computer แล้วดับเบิลคลิก Mobile Device
 
3.6 คลิกขวาแล้ว Paste เพื่อวางไฟล์ SQLServerCE.wce4.armv4.CAB
        
        
 
3.7 กำลังคัดลอกไฟล์จาก PC ไปยัง PPC รอสักครู่
 
3.8

ย้ายการทำงานมาที่เครื่อง
PPC โดยแตะที่ Start > Programs
        
        
 

3.9 แตะที่ File Explorer

3.10 แตะที่ My Documents

3.11 แตะที่ไฟล์ SQLServerCE.wce4.armv4.CAB
        
        
 

3.12 กำลังติดตั้ง SQL Server CE รอสักครู่
   
       
  วิธีแก้ปัญหา เมื่อเกิด Error "An unexpected error has occurred in mh320ppc10.exe." สำหรับ Pocket PC ที่ใช้ Windows Mobile 5.0 เช่น เครื่อง O2 Atom, Dupod เป็นต้น
       
   
  4. ขั้นตอนการลงทะเบียนโปรแกรมมหาหมอดู PPC
เมื่อติดตั้งตัวโปรแกรมมหาหมอดู
PPC และโปรแกรมที่จำเป็น (.NET Compact Framework และ SQL Server CE) เสร็จแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการเข้าโปรแกรมมหาหมอดู PPC เพื่อใช้งาน ซึ่งการเข้าโปรแกรมครั้งแรกจะต้องลงทะเบียน ใส่รหัสแรกเข้า (รหัสยกครู) ก่อน
   
       
 

4.1 แตะที่ Start > Programs

4.2 แตะที่ไอคอนเพื่อเข้าโปรแกรม

4.3 แตะที่ปุ่ม "เข้าโปรแกรม"
      
      

4.4 ใช้ Device ID เพื่อขอรหัสแรกเข้า
ซึ่งการขอรหัสแรกเข้านั้นให้อ่าน
รายละเอียดในช่องดังรูป

4.5 เมื่อได้ได้รหัสแรกเข้ามาแล้ว ให้ใส่รหัสแรกเข้าในช่องว่างด้านบน แล้วแตะ "ตกลง"
 

4.6 ถ้าใส่รหัสแรกเข้าถูกต้อง (ตามตัวอย่าง) จะมีข้อความโชว์บอกว่า "รหัสยกครูถูกต้อง" ให้จด Device ID และรหัสแรกเข้าเก็บไว้แล้วแตะ "ok"
      
      

4.7 ป้อนชื่อ-นามสกุล แตะ "เข้าโปรแกรม"
 

4.8 ใส่ วันเดือนปีเวลาสถานที่เกิด แล้วเลือกเข้าโปรแกรมตามต้องการ

แค่นี้ก็เรียบร้อยครับ หวังว่าคงทำได้นะครับ
ขอบคุณครับ จาก มหาแซม
   
  ไปที่เมนูหลัก Support Software PocketPC
   
    

  รวมการเข้าชมทั้งหมด  13,797  ครั้ง 
เฉพาะวันนี้
(16/06/2562) มีผู้เข้าชม 1 ครั้ง
มีผู้เข้าชมครั้งล่าสุดเมื่อ
16/06/2562 เวลา 22:26:39 น.
 

  ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน การงาน การเงิน ความรัก ...คลิกที่นี่ครับ

 

เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์/ภารโรงเว็บ :  สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160 คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :  ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160

เบอร์โทรศัพท์ :
 089-9405715, 086-2344415 (โทรมาเวลาทำการ 09.00-16.00 เท่านั้น ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักไม่รับโทรศัพท์ครับ เพราะกลางวันทำงานเต็มที่ทั้งวันแล้ว)    
ส่ง
sms :
086-2344415 (ส่ง sms เบอร์นี้ตลอด 24 ช.ม.)   หรือ FAX : 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)  E-mail :  computersam@hotmail.com

เวลาคุยโทรศัพท์ผมจะไม่เอาเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้ใกล้หู หรือแนบหู ผมจะวางไว้ไกลๆ ปากแล้วเปิดเสียง (สปีคเกอร์โฟน) เพราะรับสายเยอะมาก หากเอาโทรศัพท์แนบหู ทั้งวันจะทำให้ร้อนหูมากๆ ปวดหู และปวดหัวด้วย การที่วางโทรศัพท์ไว้ไกลๆ บางครั้งผมจึงต้องใช้เสียงในการพูดดังกว่าปกติ บางท่านอาจรู้สึกหรือคิดว่า "ทำไม บางครั้ง มหาแซมเสียงดัง หรือ เสียงดุ หรือเสียงแข็งจัง?" ไม่ใช่นะครับ บางครั้งถามมา ผมอาจตอบตรงๆ แบบขวานผ่าซาก เพื่อให้กระซับ ไม่เสียเวลา อยากให้เข้าใจ ^_^  ทุกอย่างว่าไปตามหลักโหราศาสตร์ครับ ขอบคุณครับ จาก มหาแซม
www.mahamodo.com

ประวัติผู้ดูแลเว็บ

 
Keyword มหาหมอดูดอทคอม ครบเครื่องเรื่องหมอดู

ดูดวงฟรี อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ www.mahamodo.com มหาหมอดูดอทคอม ดูดวง ผูกดวง วางลัคนา ให้ฤกษ์มงคล โหราศาสตร์ไทย ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ พยากรณ์ เนื้อคู่ ความรัก การงาน การเงิน มหาสัตตเลข เลข 7 ตัว 4 ฐาน กราฟชีวิต ฮวงจุ้ย หัตถศาสตร์ วิชา ดูลายมือ เส้นลายมือ ไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ทำนายความฝัน โปรแกรมมหาหมอดู โปรแกรมดูดวงยอดนิยม เรียนฟรีวิชาโหราศาสตร์ ครบเครื่องเรื่องหมอดู ผูกดวงออนไลน์ ดูดวงออนไลน์ มหาหมอดู หรือมาหาหมอดู ดูดวง ความรัก หวย วิเคราะห์หวย เลขเด็ด คุยกันเรื่องหวย ยามสามตา พยากรณ์ ทำนายหาของหาย  เนื้อคู่ ทำนายรัก ชื่อ นามสกุล การตั้งชื่อ ลายมือ ทำนายเนื้อคู่ mahamodo ง้อคู่ ความหมายของชื่อ สีรถ สีรถที่ถูกโฉลก สีรถสำหรับวันเกิด ให้ฤกษ์ ฤกษ์ดี วันธงชัย ศิริมงคล ฤกษ์ยาม ปฏิทินโหราศาสตร์ คัมภีร์สุริยยาตร์ สะเดาะเคราะห์ แก้ดวง หาเพื่อน หาแฟน หาคนรัก ยันต์ เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน บัตรประจำตัว ดูดวงตาม วัน เดือน ปีเกิด ความเชื่อ อัญมณี ตั้งกระทู้ใหม่ ขึ้นบ้านใหม่ ที่อยู่อาศัย นิสัย เสี่ยงเซียมซี โชคลาภ ดูเนื้อคู่ คำทำนาย บุคลิกภาพ mahamodo.com ธาตุ มงคลชีวิต สีประจำวัน นิทานธรรมะ โปรแกรมเมอร์ พญานาค บั้งไฟพญานาค ฤกษ์ ดูดวงรายวัน ฤกษ์ออกรถ รูปภาพสวย รูปสวย รูปน่ารัก รูปหล่อ

ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ
ด้วยความจริงใจ จาก มหาแซม
[คลิกที่นี่เพื่อติชมเว็บนี้ครับ]

สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 www.mahamodo.com ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
ออกแบบ/ควบคุมดูแล/
บริหารจัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย มหาแซม
ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์จากโปรแกรมมหาหมอดู โดย มหาแซม

สนใจสนลงโฆษณาคลิกที่นี่


ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  089-9405715, 086-2344415    ส่ง sms 08-6234-4415, ส่ง FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
(กรุณาอย่าโทรศัพท์มาตอนกลางคืนนะครับผม หากต้องการติดต่อตอนกลางคืนรบกวนส่ง sms มาที่ 086-2344415, 086-2344415 แทนการโทรศัพท์นะครับ)
ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์นาน งานเยอะจริงๆ ครับ 

ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) เลขที่ 172 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :  ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
E-mail : 
computersam@hotmail.com
©Copyright  2002-2005 www.mahamodo.com   All rights reserved.

  ::::