1. คลิกที่ีนี่เพื่อดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม มหาหมอดู สำหรับเครื่อง Pocket PC (PPC) รุ่น 1.0 สำหรับ Windows Mobile 2003 และ Windows Mobile 5.0

 

2. คลิกที่ีนี่เพื่อดูวิธีการติดตั้งโปรแกรม มหาหมอดู สำหรับเครื่อง Pocket PC (PPC) รุ่น 1.0 สำหรับ Windows Mobile 6.0, 6.1, 6.5  ขึ้นไป