อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
 
 

 ตัวอย่างการค้นหา รายชื่อผู้สอบได้ ประโยคบาลีสนามหลวง/บาลีศึกษา

รวบรวมโดย ทีมแอดมิน สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์


 


ค้นหาแบบที่ 1 ค้นหาเฉพาะชื่อ อย่างเดียว แบบกรอกข้อมูลแค่ช่องเดียว (กรอกแค่ช่องคำค้นหาที่ 1 ช่องเดียว) แล้วติ๊กตัวเลือก "ค้นจาก ๐ ชื่อ"  
แต่การค้นเฉพาะชื่อ กรอกคำค้นแค่ช่องเดียวแบบนี้ อาจมีข้อมูลของคนอื่นที่เหมือนกับเรา (แต่คนละนามสกุล) ติดมาด้วยก็ได้ (ตามรูป)
 


 
ค้นหาแบบที่ 2 ค้นหาเฉพาะนามสกุล อย่างเดียว แบบกรอกข้อมูลแค่ช่องเดียว (กรอกแค่ช่องคำค้นหาที่ 1 ช่องเดียว) แล้วติ๊กตัวเลือก "ค้นจาก ๐ นามสกุล/ฉายา"  
แต่การค้นเฉพาะนามสกุล กรอกคำค้นแค่ช่องเดียวแบบนี้ อาจมีข้อมูลของคนอื่นที่นามสกุลเหมือนกับเราติดมาด้วยก็ได้ (ตามรูป ในลำดับที่ 4 คือคนที่ใช่ชื่อเรา แต่นามสกุลเหมือนกันก็โผล่มาด้วย)
 
 
ค้นหาแบบที่ 3 ค้นหาแบบเจาะจงแบบป้อนคำค้นครบ 2 ช่อง โดยป้อนข้อมูลที่ต้องการค้น (ป้อนคำค้นหรือคีย์เวิร์ดทั้งสองช่อง)  ส่วนตัวเลือก คำค้น ๐  จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เพราะไม่มีผล 
การค้นแบบเจาะจงแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น (ตามรูปตัวอย่างด้านล่าง)
  

ค้นหาแบบที่ 4 ค้นหาแบบเจาะจงแบบป้อนคำค้นครบ 2 ช่อง โดยป้อนข้อมูลที่ต้องการค้น (ป้อนคำค้นหรือคีย์เวิร์ดทั้งสองช่อง)  ส่วนตัวเลือก คำค้น ๐  จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เพราะไม่มีผล 
ในที่นี้ลองใช้ คำค้นที่ 1 เป็นชื่อ (หรือคำอะไรสักอย่างก็ได้)  คำค้นที่ 2 เป็นชื่อจังหวัด
การค้นแบบเจาะจงแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น  ตามตัวอย่างจะแสดง คนชื่อสุขี สำนักเรียนจังหวัดนครพนม
  

ค้นหาแบบที่ 5 ค้นหาแบบเจาะจงแบบป้อนคำค้นครบ 2 ช่อง โดยป้อนข้อมูลที่ต้องการค้น (ป้อนคำค้นหรือคีย์เวิร์ดทั้งสองช่อง)  ส่วนตัวเลือก คำค้น ๐  จะติ๊กหรือไม่ติ๊กก็ได้เพราะไม่มีผล 
ในที่นี้ลองใช้ คำค้นที่ 1 เป็นตัวเลข   คำค้นที่ 2 เป็นชื่อวัด (ไม่ต้องใส่คำว่า วัด ข้างหน้า เช่น วัดปากน้ำ ก็พิมพ์คำว่า ปากน้ำ ลงไปเลย) 
การค้นแบบเจาะจงแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น ตามตัวอย่างจะแสดงผู้ที่สอบได้ ป.ธ.9 วัดปากน้ำ ทั้งหมด
 
 
ค้นหาแบบที่ 6 ค้นหาเฉพาะชื่อวัด อย่างเดียว แบบกรอกข้อมูลแค่ช่องเดียว (กรอกแค่ช่องคำค้นหาที่ 1 ช่องเดียว) แล้วติ๊กตัวเลือก "ค้นจาก ๐ วัด"  
การค้นหาชื่อวัด ไม่ต้องใส่คำว่า วัด ข้างหน้า เช่น วัดปากน้ำ ก็พิมพ์คำว่า ปากน้ำ ลงไปเลย 
 

 
ค้นหาแบบที่ 7 ค้นหาเฉพาะ เลขที่สอบได้ อย่างเดียว แบบกรอกข้อมูลแค่ช่องเดียว (กรอกแค่ช่องคำค้นหาที่ 1 ช่องเดียว) แล้วติ๊กตัวเลือก "ค้นจาก ๐ เลขที่สอบได้"  
การค้นหา เลขที่สอบได้  ให้พิมพ์ตัวเลขลงไปเลย 
 

 

ค้นหาแบบที่ 8 ค้นหาเจาะจง "เลขที่สอบได้" แบบเจาะจงแบบป้อนคำค้นครบ 2 ช่อง โดยป้อนข้อมูลที่ต้องการค้น (ป้อนคำค้นหรือคีย์เวิร์ดทั้งสองช่อง)  และติ๊กตัวเลือก "ค้นจาก ๐ เลขที่สอบได้" ด้วย 
ในที่นี้ลองใช้ คำค้นที่ 1 เป็นตัวเลขที่สอบได้   คำค้นที่ 2 เป็นชื่อจังหวัด  (ช่องที่ 2 อาจใช้คำค้นเป็นคำอื่นได้ เช่น เป็นชื่อ หรือ นามสกุล หรือ วัด เป็นต้น) 
การค้นแบบเจาะจงแบบนี้จะได้ผลลัพธ์ที่เจาะจงมากขึ้น ตามตัวอย่างด้านล่าง
  [ รวมผลสอบบาลีย้อนหลัง ]

 


เว็บมาสเตอร์ (ผู้ดูแลเว็บไซต์)
สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
สมาคมมหาเปรียญและคนเรียนบาลี บาลีศึกษา เพื่อรักษาพุทธพจน์
ที่ทำการเว็บไซต์ ไร่มหาแซม 172 หมู่ 2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
โทรศัพท์ 089-9405715, 086-2344415 
พิกัด/แผนที่
facebook กลุ่ม 
facebook ส่วนตัว  Website ส่วนตัว