ตัวอย่างการเปรียบเทียบระหว่าง หน้าจอ 240x240 กับ 240x320
โปรแกรมมหาหมอดู PPC 1.0

     


ข้างบนเป็นรูปตัวอย่างเครื่อง PocketPC ของผมเองครับ
รูปด้านซ้าย HP6515 จอ 240x240 pixels   รูปด้านขวา O2 Xda IIs จอ 24
0x320 pixels
ซึ่งผมใช้ 2 เครื่องนี้ทดสอบโปรแกรมครับ

 

หน้าจอ 240x240 pixels

 

หน้าจอ 240x320 pixels