หัตถศาตร์หน้าแรก
 
ลักษณะเนินต่างๆ
        เนินพฤหัส
       
เนินเสาร์
        เนินอาทิตย์
        เนินพุธ
        เนินอังคารต่ำ
        เนินอังคารสูง
        เนินศุกร์
        เนินจันทร์
        เนินเกตุ
  ลักษณะเส้นสำคัญ
  ลักษณะเส้นเสริม
  เส้นชีวิต1
  เส้นชีวิต2
  เส้นสมอง
  เส้นจิตใจ
  เส้นช่วยชีวิต