1 มกราคม - 11 มกราคม ต้นเฟอร์
12 มกราคม -24 มกราคม ต้นเอม
25 มกราคม- 3 กุมภาพันธ์ ต้นไซเปรส
4 กุมภาพันธ์ - 8 กุมภาพันธ์ ต้นปอปลาร์
9 กุมภาพันธ์ - 18 กุมภาพันธ์ ต้นซีดาร์
19 กุมภาพันธ์ - 29 กุมภาพันธ์ ต้นสน
1 มีนาคม -10 มีนาคม ต้นวิปปิง วิลโลว์
11 มีนาคม-20 มีนาคม ต้นไลม์
21 มีนาคม ต้นโอ๊ก
22 มีนาคม - 31 มีนาคม ต้นฮาเซลนัท
1 เมษายน - 10 เมษายน ต้นโรแวน
11 เมษายน - 20 เมษายน ต้นเมเปิล
21 เมษายน -30 เมษายน ต้นวอลนัท
1 พฤษภาคม -14 พฤษภาคม ต้นปอปลาร์
15 พฤษภาคม - 24 พฤษภาคม ต้นเกาลัด
25 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน ต้นมะกอก
4 มิถุนายน -13 มิถุนายน ต้นฮอร์นบีม
14 มิถุนายน -23 มิถุนายน ต้นฟิก
24 มิถุนายน ต้นเบิช
25 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม ต้นแอปเปิล
5 กรกฎาคม - 14 กรกฎาคม ต้นเฟอร์
15 กรกฎาคม -25 กรกฎาคม ต้นเอม
26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม ต้นไซเปรส
5 สิงหาคม -13 สิงหาคม ต้นปอปลาร์
14 สิงหาคม - 23 สิงหาคม ต้นซีดาร์
24 สิงหาคม - 2 กันยายน ต้นสน
3 กันยายน -12 กันยายน ต้นวิปปิง วิลโลว์
13 กันยายน - 22 กันยายน ต้นไลม์
23 กันยายน ต้นโอลีฟ
24 กันยายน - 3 ตุลาคม ต้นฮาเซลนัท
4 ตุลาคม - 13 ตุลาคม ต้นโรแวน
14 ตุลาคม - 23 ตุลาคม ต้นเมเปิล
24 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน ต้นวอลนัท
12 พฤศจิกายน - 21 พฤศจิกายน ต้นเกาลัด
22 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม ต้นมะกอก
2 ธันวาคม - 11 ธันวาคม ต้นฮอร์นบีม
12 ธันวาคม - 21 ธันวาคม ต้นฟิก
22 ธันวาคม ต้นบีช
23 ธันวาคม - 31 ธันวาคม ต้นแอปเปิล