15 พ.ย. 2550 ไปเกี่ยวข้าวที่ บ้านภูเหล็ก ต.ภูเหล็ก อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (บ้านเกิด)

DSC05980.jpg.JPG
23/11/2550 10:01:28

Size (KB)  :  340 KB
DSC05986.jpg.JPG
15/11/2550 14:52:52

Size (KB)  :  442 KB
DSC05988.jpg.JPG
15/11/2550 14:53:44

Size (KB)  :  437 KB
DSC05989.jpg.JPG
15/11/2550 14:53:56

Size (KB)  :  508 KB
DSC05990.jpg.JPG
15/11/2550 14:54:04

Size (KB)  :  525 KB
DSC05991.jpg.JPG
15/11/2550 14:54:16

Size (KB)  :  448 KB
DSC05993.jpg.JPG
15/11/2550 14:54:28

Size (KB)  :  417 KB
DSC05994.jpg.JPG
15/11/2550 14:54:34

Size (KB)  :  506 KB
DSC05999.jpg.JPG
17/11/2550 9:28:04

Size (KB)  :  333 KB
DSC06000.jpg.JPG
17/11/2550 10:28:36

Size (KB)  :  465 KB
DSC06001.jpg.JPG
17/11/2550 10:28:58

Size (KB)  :  545 KB
DSC06002.jpg.JPG
17/11/2550 10:29:06

Size (KB)  :  538 KB
DSC06003.jpg.JPG
17/11/2550 10:31:12

Size (KB)  :  589 KB
DSC06004.jpg.JPG
17/11/2550 10:33:42

Size (KB)  :  646 KB
DSC06006.jpg.JPG
17/11/2550 10:34:32

Size (KB)  :  627 KB
DSC06007.jpg.JPG
17/11/2550 10:34:54

Size (KB)  :  550 KB
DSC06030.jpg.JPG
17/11/2550 10:41:40

Size (KB)  :  612 KB
DSC06033.jpg.JPG
17/11/2550 10:42:40

Size (KB)  :  617 KB
DSC06035.jpg.JPG
17/11/2550 10:43:06

Size (KB)  :  605 KB
DSC06040.jpg.JPG
17/11/2550 10:45:26

Size (KB)  :  637 KB
DSC06043.jpg.JPG
17/11/2550 10:45:48

Size (KB)  :  664 KB
DSC06047.jpg.JPG
17/11/2550 10:47:50

Size (KB)  :  689 KB
DSC06050.jpg.JPG
17/11/2550 10:49:08

Size (KB)  :  668 KB
DSC06082.jpg.JPG
17/11/2550 10:57:20

Size (KB)  :  474 KB
DSC06090.jpg.JPG
17/11/2550 10:59:02

Size (KB)  :  548 KB
DSC06091.jpg.JPG
17/11/2550 10:59:14

Size (KB)  :  562 KB
DSC06094.jpg.JPG
17/11/2550 10:59:40

Size (KB)  :  553 KB
DSC06096.jpg.JPG
17/11/2550 11:01:52

Size (KB)  :  440 KB
DSC06098.jpg.JPG
17/11/2550 11:05:36

Size (KB)  :  453 KB
DSC06103.jpg.JPG
17/11/2550 11:13:40

Size (KB)  :  606 KB
DSC06104.jpg.JPG
17/11/2550 11:13:50

Size (KB)  :  596 KB
DSC06105.jpg.JPG
17/11/2550 11:13:58

Size (KB)  :  584 KB
DSC06106.jpg.JPG
17/11/2550 11:14:12

Size (KB)  :  613 KB
DSC06107.jpg.JPG
17/11/2550 11:14:20

Size (KB)  :  604 KB
DSC06108.jpg.JPG
17/11/2550 11:14:26

Size (KB)  :  603 KB
DSC06109.jpg.JPG
17/11/2550 11:15:12

Size (KB)  :  455 KB
DSC06110.jpg.JPG
17/11/2550 11:15:20

Size (KB)  :  292 KB
DSC06119.jpg.JPG
17/11/2550 11:28:08

Size (KB)  :  550 KB
DSC06121.jpg.JPG
17/11/2550 12:44:50

Size (KB)  :  622 KB
DSC06122.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:04

Size (KB)  :  559 KB
DSC06123.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:12

Size (KB)  :  547 KB
DSC06124.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:20

Size (KB)  :  562 KB
DSC06125.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:24

Size (KB)  :  521 KB
DSC06126.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:28

Size (KB)  :  489 KB
DSC06128.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:38

Size (KB)  :  477 KB
DSC06129.jpg.JPG
17/11/2550 12:47:42

Size (KB)  :  340 KB
DSC06134.jpg.JPG
17/11/2550 12:48:00

Size (KB)  :  550 KB
DSC06135.jpg.JPG
17/11/2550 12:48:02

Size (KB)  :  554 KB
DSC06138.jpg.JPG
17/11/2550 12:48:12

Size (KB)  :  513 KB
DSC06139.jpg.JPG
17/11/2550 12:48:16

Size (KB)  :  515 KB
DSC06141.jpg.JPG
17/11/2550 12:48:22

Size (KB)  :  575 KB
DSC06143.jpg.JPG
17/11/2550 12:49:02

Size (KB)  :  547 KB
DSC06144.jpg.JPG
17/11/2550 12:49:20

Size (KB)  :  575 KB
DSC06145.jpg.JPG
17/11/2550 12:49:26

Size (KB)  :  483 KB
DSC06146.jpg.JPG
17/11/2550 12:49:34

Size (KB)  :  524 KB
DSC06147.jpg.JPG
17/11/2550 12:50:20

Size (KB)  :  353 KB
DSC06148.jpg.JPG
17/11/2550 12:50:30

Size (KB)  :  358 KB
DSC06162.jpg.JPG
17/11/2550 12:55:08

Size (KB)  :  607 KB
DSC06163.jpg.JPG
17/11/2550 12:55:16

Size (KB)  :  607 KB
DSC06164.jpg.JPG
17/11/2550 12:55:22

Size (KB)  :  538 KB
DSC06165.jpg.JPG
17/11/2550 12:55:32

Size (KB)  :  554 KB
DSC06166.jpg.JPG
17/11/2550 12:55:44

Size (KB)  :  530 KB
DSC06167.jpg.JPG
17/11/2550 12:56:08

Size (KB)  :  386 KB
DSC06174.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:02

Size (KB)  :  549 KB
DSC06175.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:06

Size (KB)  :  561 KB
DSC06176.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:14

Size (KB)  :  551 KB
DSC06177.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:20

Size (KB)  :  548 KB
DSC06178.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:24

Size (KB)  :  553 KB
DSC06179.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:28

Size (KB)  :  314 KB
DSC06180.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:34

Size (KB)  :  457 KB
DSC06181.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:44

Size (KB)  :  341 KB
DSC06182.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:48

Size (KB)  :  326 KB
DSC06183.jpg.JPG
17/11/2550 13:53:54

Size (KB)  :  315 KB
DSC06184.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:06

Size (KB)  :  428 KB
DSC06185.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:10

Size (KB)  :  425 KB
DSC06186.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:16

Size (KB)  :  414 KB
DSC06187.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:20

Size (KB)  :  377 KB
DSC06188.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:46

Size (KB)  :  488 KB
DSC06189.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:50

Size (KB)  :  464 KB
DSC06190.jpg.JPG
17/11/2550 13:54:58

Size (KB)  :  479 KB
DSC06191.jpg.JPG
17/11/2550 13:55:08

Size (KB)  :  374 KB
DSC06192.jpg.JPG
17/11/2550 13:55:18

Size (KB)  :  380 KB
DSC06193.jpg.JPG
17/11/2550 13:55:24

Size (KB)  :  332 KB
DSC06194.jpg.JPG
17/11/2550 13:55:54

Size (KB)  :  418 KB
DSC06195.jpg.JPG
17/11/2550 13:55:58

Size (KB)  :  359 KB
DSC06196.jpg.JPG
17/11/2550 13:56:04

Size (KB)  :  431 KB
DSC06197.jpg.JPG
17/11/2550 13:56:10

Size (KB)  :  384 KB
DSC06198.jpg.JPG
17/11/2550 13:56:36

Size (KB)  :  411 KB
DSC06200.jpg.JPG
17/11/2550 13:56:54

Size (KB)  :  587 KB
DSC06201.jpg.JPG
17/11/2550 13:56:58

Size (KB)  :  638 KB
DSC06202.jpg.JPG
17/11/2550 13:57:08

Size (KB)  :  628 KB
DSC06204.jpg.JPG
17/11/2550 13:57:26

Size (KB)  :  512 KB
DSC06205.jpg.JPG
17/11/2550 13:57:34

Size (KB)  :  472 KB
DSC06206.jpg.JPG
17/11/2550 13:57:40

Size (KB)  :  552 KB
DSC06207.jpg.JPG
17/11/2550 13:57:52

Size (KB)  :  587 KB
DSC06208.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:00

Size (KB)  :  546 KB
DSC06209.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:16

Size (KB)  :  536 KB
DSC06210.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:24

Size (KB)  :  604 KB
DSC06211.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:30

Size (KB)  :  331 KB
DSC06212.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:40

Size (KB)  :  356 KB
DSC06213.jpg.JPG
17/11/2550 13:58:56

Size (KB)  :  555 KB
DSC06214.jpg.JPG
17/11/2550 13:59:16

Size (KB)  :  458 KB
DSC06215.jpg.JPG
17/11/2550 13:59:24

Size (KB)  :  548 KB
DSC06216.jpg.JPG
17/11/2550 14:01:02

Size (KB)  :  569 KB
DSC06217.jpg.JPG
17/11/2550 14:01:10

Size (KB)  :  424 KB
DSC06218.jpg.JPG
17/11/2550 14:01:20

Size (KB)  :  477 KB
DSC06219.jpg.JPG
17/11/2550 14:01:50

Size (KB)  :  438 KB
DSC06220.jpg.JPG
17/11/2550 14:02:06

Size (KB)  :  577 KB
DSC06221.jpg.JPG
17/11/2550 14:02:52

Size (KB)  :  542 KB
DSC06222.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:00

Size (KB)  :  558 KB
DSC06223.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:06

Size (KB)  :  543 KB
DSC06224.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:24

Size (KB)  :  482 KB
DSC06225.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:34

Size (KB)  :  537 KB
DSC06226.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:44

Size (KB)  :  559 KB
DSC06227.jpg.JPG
17/11/2550 14:03:54

Size (KB)  :  568 KB
DSC06228.jpg.JPG
17/11/2550 14:04:00

Size (KB)  :  544 KB
DSC06229.jpg.JPG
17/11/2550 14:04:08

Size (KB)  :  518 KB
DSC06230.jpg.JPG
17/11/2550 14:04:20

Size (KB)  :  557 KB
DSC06231.jpg.JPG
17/11/2550 14:04:24

Size (KB)  :  561 KB
DSC06232.jpg.JPG
17/11/2550 14:04:32

Size (KB)  :  562 KB
DSC06233.jpg.JPG
17/11/2550 14:18:56

Size (KB)  :  589 KB
DSC06234.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:02

Size (KB)  :  612 KB
DSC06235.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:12

Size (KB)  :  637 KB
DSC06236.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:26

Size (KB)  :  485 KB
DSC06237.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:34

Size (KB)  :  507 KB
DSC06238.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:42

Size (KB)  :  558 KB
DSC06239.jpg.JPG
17/11/2550 14:19:54

Size (KB)  :  615 KB
DSC06240.jpg.JPG
17/11/2550 14:20:04

Size (KB)  :  606 KB
DSC06241.jpg.JPG
17/11/2550 14:20:12

Size (KB)  :  546 KB
DSC06242.jpg.JPG
17/11/2550 14:20:22

Size (KB)  :  473 KB
DSC06243.jpg.JPG
18/11/2550 11:37:44

Size (KB)  :  513 KB
DSC06248.jpg.JPG
18/11/2550 11:38:12

Size (KB)  :  520 KB
DSC06251.jpg.JPG
18/11/2550 11:38:30

Size (KB)  :  553 KB
DSC06253.jpg.JPG
18/11/2550 11:39:02

Size (KB)  :  566 KB
DSC06255.jpg.JPG
18/11/2550 11:39:08

Size (KB)  :  601 KB
DSC06262.jpg.JPG
18/11/2550 11:41:34

Size (KB)  :  541 KB
DSC06343.jpg.JPG
18/11/2550 14:31:26

Size (KB)  :  381 KB
DSC06346.jpg.JPG
18/11/2550 14:35:32

Size (KB)  :  595 KB
DSC06348.jpg.JPG
18/11/2550 14:36:02

Size (KB)  :  640 KB
DSC06349.jpg.JPG
18/11/2550 14:37:22

Size (KB)  :  606 KB
DSC06375.jpg.JPG
18/11/2550 15:28:12

Size (KB)  :  532 KB
DSC06377.jpg.JPG
19/11/2550 7:38:42

Size (KB)  :  332 KB
DSC06378.jpg.JPG
19/11/2550 7:38:48

Size (KB)  :  343 KB
DSC06379.jpg.JPG
19/11/2550 7:38:56

Size (KB)  :  334 KB
DSC06382.jpg.JPG
19/11/2550 7:39:16

Size (KB)  :  344 KB
DSC06383.jpg.JPG
19/11/2550 7:39:20

Size (KB)  :  328 KB
DSC06385.jpg.JPG
19/11/2550 7:45:28

Size (KB)  :  300 KB
DSC06386.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:08

Size (KB)  :  332 KB
DSC06387.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:14

Size (KB)  :  364 KB
DSC06388.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:18

Size (KB)  :  316 KB
DSC06389.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:24

Size (KB)  :  330 KB
DSC06390.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:48

Size (KB)  :  421 KB
DSC06391.jpg.JPG
19/11/2550 7:46:54

Size (KB)  :  437 KB
DSC06396.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:30

Size (KB)  :  349 KB
DSC06397.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:34

Size (KB)  :  348 KB
DSC06398.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:36

Size (KB)  :  365 KB
DSC06399.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:40

Size (KB)  :  351 KB
DSC06400.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:44

Size (KB)  :  342 KB
DSC06401.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:48

Size (KB)  :  345 KB
DSC06402.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:52

Size (KB)  :  314 KB
DSC06403.jpg.JPG
19/11/2550 16:01:58

Size (KB)  :  254 KB
DSC06404.jpg.JPG
19/11/2550 16:02:02

Size (KB)  :  381 KB
DSC06405.jpg.JPG
19/11/2550 16:02:10

Size (KB)  :  350 KB
DSC06406.jpg.JPG
19/11/2550 16:02:16

Size (KB)  :  349 KB
DSC06407.jpg.JPG
19/11/2550 16:02:20

Size (KB)  :  318 KB
DSC06409.jpg.JPG
20/11/2550 18:37:34

Size (KB)  :  209 KB
DSC06411.jpg.JPG
20/11/2550 18:38:00

Size (KB)  :  199 KB
DSC06413.jpg.JPG
20/11/2550 18:38:22

Size (KB)  :  301 KB
DSC06414.jpg.JPG
20/11/2550 18:38:42

Size (KB)  :  243 KB
DSC06415.jpg.JPG
20/11/2550 18:38:48

Size (KB)  :  439 KB
DSC06416.jpg.JPG
20/11/2550 18:39:00

Size (KB)  :  361 KB
DSC06417.jpg.JPG
20/11/2550 18:43:00

Size (KB)  :  323 KB
DSC06418.jpg.JPG
20/11/2550 18:43:12

Size (KB)  :  279 KB
DSC06419.jpg.JPG
20/11/2550 19:19:34

Size (KB)  :  351 KB
DSC06420.jpg.JPG
20/11/2550 19:19:42

Size (KB)  :  426 KB
DSC06427.jpg.JPG
21/11/2550 12:48:56

Size (KB)  :  461 KB
DSC06428.jpg.JPG
21/11/2550 12:49:44

Size (KB)  :  365 KB
DSC06433.JPG.JPG
23/11/2550 11:24:20

Size (KB)  :  531 KB
DSC06449.JPG.JPG
23/11/2550 13:21:42

Size (KB)  :  592 KB
DSC06451.JPG.JPG
23/11/2550 13:21:52

Size (KB)  :  586 KB
DSC06453.JPG.JPG
23/11/2550 13:22:02

Size (KB)  :  583 KB
DSC06455.JPG.JPG
23/11/2550 13:22:24

Size (KB)  :  599 KB
DSC06457.JPG.JPG
23/11/2550 13:23:04

Size (KB)  :  607 KB
DSC06458.JPG.JPG
23/11/2550 13:23:14

Size (KB)  :  600 KB
DSC06459.JPG.JPG
23/11/2550 13:23:22

Size (KB)  :  595 KB
DSC06475.JPG.JPG
23/11/2550 13:43:58

Size (KB)  :  560 KB
DSC06476.JPG.JPG
23/11/2550 13:44:02

Size (KB)  :  542 KB
DSC06479.JPG.JPG
23/11/2550 13:49:02

Size (KB)  :  550 KB
DSC06480.JPG.JPG
23/11/2550 13:49:06

Size (KB)  :  611 KB
DSC06483.JPG.JPG
23/11/2550 13:56:56

Size (KB)  :  535 KB
DSC06487.JPG
25/11/2550 8:36:56

Size (KB)  :  595 KB
DSC06488.JPG
25/11/2550 8:37:34

Size (KB)  :  584 KB
DSC06489.JPG
25/11/2550 8:38:12

Size (KB)  :  592 KB
DSC06490.JPG
25/11/2550 8:39:08

Size (KB)  :  538 KB
DSC06491.JPG
25/11/2550 8:39:22

Size (KB)  :  599 KB
DSC06492.JPG
25/11/2550 8:39:40

Size (KB)  :  547 KB
DSC06493.JPG
25/11/2550 8:39:54

Size (KB)  :  573 KB
DSC06494.JPG
25/11/2550 8:43:00

Size (KB)  :  599 KB
DSC06495.JPG
25/11/2550 8:44:02

Size (KB)  :  606 KB
DSC06496.JPG
25/11/2550 8:44:54

Size (KB)  :  558 KB
DSC06497.JPG
25/11/2550 9:09:14

Size (KB)  :  551 KB
DSC06498.JPG
25/11/2550 9:39:46

Size (KB)  :  586 KB
DSC06499.JPG
25/11/2550 9:40:02

Size (KB)  :  548 KB
DSC06500.JPG
25/11/2550 9:40:14

Size (KB)  :  602 KB
DSC06501.JPG
25/11/2550 9:40:44

Size (KB)  :  603 KB
DSC06502.JPG
25/11/2550 9:41:16

Size (KB)  :  566 KB
DSC06503.JPG
25/11/2550 9:42:58

Size (KB)  :  557 KB
DSC06504.JPG
25/11/2550 9:43:06

Size (KB)  :  585 KB
DSC06506.JPG
25/11/2550 10:16:34

Size (KB)  :  528 KB
DSC06507.JPG
25/11/2550 10:16:44

Size (KB)  :  592 KB
DSC06508.JPG
25/11/2550 10:19:32

Size (KB)  :  582 KB
DSC06509.JPG
25/11/2550 10:19:46

Size (KB)  :  569 KB
DSC06510.JPG
25/11/2550 10:20:02

Size (KB)  :  577 KB
DSC06511.JPG
25/11/2550 10:31:50

Size (KB)  :  596 KB
DSC06512.JPG
25/11/2550 10:32:28

Size (KB)  :  543 KB
DSC06513.JPG
25/11/2550 10:32:38

Size (KB)  :  587 KB
DSC06515.JPG
25/11/2550 10:36:10

Size (KB)  :  620 KB
DSC06516.JPG
25/11/2550 10:36:22

Size (KB)  :  624 KB
DSC06517.JPG
25/11/2550 10:36:30

Size (KB)  :  608 KB
DSC06518.JPG
25/11/2550 10:36:46

Size (KB)  :  615 KB
DSC06519.JPG
25/11/2550 10:42:20

Size (KB)  :  588 KB
DSC06520.JPG
25/11/2550 10:42:50

Size (KB)  :  565 KB
DSC06521.JPG
25/11/2550 10:43:04

Size (KB)  :  568 KB
DSC06522.JPG
25/11/2550 10:43:14

Size (KB)  :  587 KB
DSC06523.JPG
25/11/2550 10:43:26

Size (KB)  :  518 KB
DSC06524.JPG
25/11/2550 10:43:44

Size (KB)  :  591 KB
DSC06525.JPG
25/11/2550 10:44:48

Size (KB)  :  609 KB
DSC06526.JPG
25/11/2550 12:00:00

Size (KB)  :  585 KB
DSC06527.JPG
25/11/2550 12:00:12

Size (KB)  :  583 KB
DSC06528.JPG
25/11/2550 12:00:20

Size (KB)  :  597 KB
DSC06529.JPG
25/11/2550 12:00:30

Size (KB)  :  584 KB
DSC06530.JPG
25/11/2550 12:00:58

Size (KB)  :  597 KB
DSC06531.JPG
25/11/2550 12:01:08

Size (KB)  :  586 KB
DSC06532.JPG
25/11/2550 12:01:30

Size (KB)  :  600 KB
DSC06533.JPG
25/11/2550 12:01:36

Size (KB)  :  600 KB
DSC06534.JPG
25/11/2550 12:18:44

Size (KB)  :  601 KB
DSC06535.JPG
25/11/2550 12:19:18

Size (KB)  :  595 KB
DSC06536.JPG
25/11/2550 12:38:38

Size (KB)  :  593 KB
DSC06537.JPG
25/11/2550 14:50:42

Size (KB)  :  596 KB
DSC06538.JPG
25/11/2550 14:50:52

Size (KB)  :  582 KB
DSC06539.JPG
25/11/2550 14:51:04

Size (KB)  :  592 KB
DSC06540.JPG
25/11/2550 14:51:20

Size (KB)  :  579 KB
DSC06541.JPG
25/11/2550 14:53:26

Size (KB)  :  605 KB
DSC06542.JPG
25/11/2550 15:57:08

Size (KB)  :  611 KB
DSC06543.JPG
25/11/2550 15:57:22

Size (KB)  :  593 KB
DSC06544.JPG
25/11/2550 16:12:12

Size (KB)  :  613 KB
DSC06545.JPG
25/11/2550 16:12:24

Size (KB)  :  608 KB
DSC06546.JPG
25/11/2550 16:41:00

Size (KB)  :  621 KB
DSC06547.JPG
25/11/2550 16:41:12

Size (KB)  :  617 KB
DSC06548.JPG
25/11/2550 16:41:34

Size (KB)  :  595 KB
DSC06549.JPG
25/11/2550 16:41:40

Size (KB)  :  585 KB
DSC06550.JPG
25/11/2550 16:41:52

Size (KB)  :  597 KB
DSC06551.JPG
25/11/2550 16:44:02

Size (KB)  :  604 KB
DSC06552.JPG
25/11/2550 16:44:12

Size (KB)  :  614 KB
DSC06553.JPG
25/11/2550 16:45:04

Size (KB)  :  593 KB
DSC06554.JPG
25/11/2550 16:45:56

Size (KB)  :  583 KB
DSC06555.JPG
25/11/2550 16:46:04

Size (KB)  :  572 KB
DSC06556.JPG
25/11/2550 16:46:38

Size (KB)  :  572 KB
DSC06557.JPG
25/11/2550 16:46:48

Size (KB)  :  595 KB
Pages:     1