โปรดทำสมาธิแล้วตั้งจิตอธิษฐาน

 วิธีเสี่ยงทายทำดังนี้ครับ
           1. อธิฐานถึงสิ่งศักดิ์ทั้งหลายที่ท่านนับถือด้วยจิตใจที่เป็นสมาธิ
               (กรุณาอย่า !!! ทำเล่นเพื่อความสนุกสนานเท่านั้น เพราะการอธิษฐานด้วยจิตที่เป็นสมาธิของคนเรานั้นมีผลจริงๆ แม้พระพุทธเจ้าของเรา ก็ทรงเคยทำบารมีให้เต็มด้วยการอธิษฐาน (ใต้ต้นโพธิ์) แล้วทำสมาธิ...จนสำเร็จเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้ว)
           2.ใช้เมาส์คลิกที่ "คลิกดูคำทำนายของคุณ"  ซึ่งอยู่ด้านล่าง
           3. รอสักครู่แล้วคุณจะได้เลขที่คุณได้เสี่ยง จากนั้นอ่านคำทำนายประจำหมายเลขใบเซียมซีของคุณ

       
 

 

        * หมายเหตุ : เมื่อคุณได้อ่านคำทำนายใบเซียมซีที่คุณเสี่ยงได้แล้ว จะได้คำทำนายที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม ไม่ควรกลับมาเสี่ยงซ้ำอีก เพราะการเสี่ยงครั้งแรกถือว่าแม่นยำที่สุด หากคุณต้องการเสี่ยงเซียมซีอีก ควรทิ้งช่วงระยะเวลาไปอีกซัก 5-7 วันขึ้นไป ค่อยกลับมาเสี่ยงใหม่  หากคุณเสี่ยงทายหลายๆ ครั้งในวันเดียวก็เหมือนเป็นการทำเล่น ซึ่งการทำเล่นนั้นจะไม่เป็นผลดีต่อคุณเองตัวโดยประการทั้งปวง 
   

  ::::