อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม ดูดวงฟรี 24 ชั่วโมงฟอร์ม (Windows Form) Visual Basic.NET
กลับเมนูหลัก
 

      ฟอร์ม เป็นเครื่องมือที่ต้องทำงานด้วยบ่อยมาเพราะฟอร์มจะเป็นหน้าต่างที่ผู้ใช้ติดต่อทำงานด้วย ผ่านคอนโทรลต่างๆ ที่วางอยู่บนฟอร์ม

       ฟอร์มและคอนโทรลต่างๆ ที่มีใน VB.NET เป็นคลาสที่มีอยู่ใน Namespaces ชื่อ System.Windows.Forms ซึ่งมีคลาสต่างๆ ช่วยในการสร้างแอพพลิเคชั่นที่รันบนวินโดวส์

       คุณสมบัติที่สำคัญของฟอร์ม

ชื่อคุณสมบัติ
คำอธิบาย
Name กำหนดชื่อของฟอร์มที่เราใช้อ้างอิงถึงในโปรแกรม
FormBorderStyle กำหนดลักษณะในการเปลี่ยนขนาดของฟอร์มว่าเป็นอย่างไร
MinimizeBox, MaximizeBox กำหนดให้ฟอร์มสามารถ Maximize, Minimize ได้หรือไม่
ControlBox กำหนดให้ฟอร์มมีเมนูระบบทางมุมซ้ายบนสุดด้วยหรือไม่
Text กำหนดข้อความที่แสดงบนไตเติ้ลบาร์ของฟอร์ม
Icon กำหนดรูปไอคอนของฟอร์มเมื่อ Minimize ฟอร์ม
Height, Width กำหนดความสูง และความกว้างของฟอร์ม
Left, Top กำหนดตำแหน่งของฟอร์มโดยคิดจากตำแหน่งบนซ้ายของหน้าจอ
Movable กำหนดว่าฟอร์มจะแสดงเคลื่อนย้ายได้หรือไม่
WindowState กำหนดว่าเมื่อเริ่มต้นเรียกฟอร์ม จะให้อยู่ในแบบ Maximize, Minimize หรือธรรมดา
Enabled กำหนดให้ฟอร์มสามารถตอบสนองต่ออีเว็นต์ได้หรือไม่
TopMost กำหนดว่าฟอร์มนี้จะแสดงอยู่เหนือฟอร์มอื่นๆ เสมอหรือไม่

       เมดธอดและอีเว็นต์ที่สำคัญของฟอร์ม

ชื่อเมดธอด, อีเว็นต์
คำอธิบาย
Load เป็นอีเว็นต์ที่เกิดเมื่อเรียกฟอร์มขึ้นมาครั้งแรก
Resize เป็นอีเว็นต์ที่เกิดเมื่อมีการเปลี่ยนขนาดของฟอร์ม
Activated เป็นอีเว็นต์ที่เกิดขึ้นเมื่อฟอร์มนั้นเป็นฟอร์มที่เราทำงานในขณะนั้น
Deactivate เป็นอีเว็นต์ที่เกิดเมื่อฟอร์มอื่นๆ กลายเป็นฟอร์มที่แอคทีฟแทน
Click เป็นอีเว็นต์ที่เกิดเมื่อมีการ Click mouse บนฟอร์ม
DoubleClick เป็นอีเว็นต์ที่เกิดเมื่อมีการ Double click บนฟอร์ม
Show เป็นเมดธอดที่ใช้แสดงฟอร์มขึ้นมา
Hide เป็นเมดธอดที่ใช้ซ่อนฟอร์มไว้
Close เป็นเมดธอดที่ใช้ปิดฟอร์ม
Activate เป็นเมดธอดที่ใช้ทำให้ฟอร์มถูกเลือกใช้งานในขณะนั้น

       สำหรับการเลือกอีเว็นต์ของฟอร์ม ทำตามขั้นตอนดังนี้
       1. เลือก Base Class Events

       2. เลืกอีเว็นต์ของฟอร์มที่ต้องการตอบสนอง

       ตัวอย่างโปรแกรมแสดงการทำงานของฟอร์ม
       ขั้นตอนการสร้างโปรแกรม
       1. สร้างโปรเจ็กต์ใหม่และเลือกต้นแบบโปรเจ็กต์เป็นชนิด Windows Application
       2. เลือกอีเว็นต์ต่างๆ ของฟอร์มตามคำสั่งในโปรแกรม โดยเลือกจาก Base ClassmEvents แล้วเลือกอีเว็นต์ของฟอร์มที่ต้องการตอบสนอง

       3. ใส่คำสั่งโปรแกรมลงในคลาส Form1

Private Sub Form1_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
     Console.WriteLine("form_load")
End Sub

Private Sub Form1_Activated(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Activated
     Console.WriteLine("form_activated")
End Sub

Private Sub Form1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Click
     Console.WriteLine("form_click")
End Sub

Private Sub Form1_Deactivate(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Deactivate
     Console.WriteLine("form_deactivate")
End Sub

Private Sub Form1_DoubleClick(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.DoubleClick
     Console.WriteLine("form_doubleclick")
End Sub

Private Sub Form1_Resize(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Resize
     Console.WriteLine("form_resize")
End Sub

       ผลลัพธ์การรันโปรแกรม จะปรากฏฟอร์มชื่อ Form1 ขึ้นมา และเมื่อมีอีเว็นต์เกิดขึ้น โปรแกรมก็จะพิมพ์ชื่ออีเว็นต์ที่เกิดขึ้นบนหน้าต่าง Output
       
การทำงานของโปรแกรม แสดงได้ดังรูป

 

กลับเมนูหลัก