อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม ดูดวงฟรี 24 ชั่วโมงการใช้งานโปรแกรม Microsoft Visual Basic.NET 2003
บทที่ 1
      : ก่อนเริ่มเล่น Visual Basic.NET 2003
      : การติดตั้ง Visual Basic.NET 2003
 
บทที่ 2
      : รู้จักกับส่วนประกอบของ Visual Basic.NET 2003
      : เมนูบาร์
      : ทูลบอกซ์ (Toolbox)
      : หน้าต่าง Properties
 
บทที่ 3 การออกแบบหน้าจอใน Visual Basic.NET 2003
      : รู้จักกับคุณสมบัติ เมดธอด และอีเว็นต์
      : ฟอร์ม (Windows Form)
      : ปุ่มคำสั่ง (Button)
      : คอนโทรลสำหรับรับและแสดงข้อมูล
      : รู้จักกับคอนโทรลแสดงตัวเลือก
      : รู้จักับโฟกัส (Focus) ของคอนโทรล
  
บทที่ 4 พื้นฐานในการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic.NET 2003
      : พื้นฐานก่อนการเขียนโปรแกรมด้วย Visual Basic.NET 2003
      : การใช้งานหน้าต่าง Code Editor
      : การเขียนคำสั่งในรูปแบบต่างๆ
      : รู้จักกับตัวแปร และค่าคงที่
      : รู้จักกับตัวแปรอาร์เรย์
      : รู้จักกับชนิดของข้อมูล
      : การใช้โอเปอเรเตอร์ใน Visual Basic.NET 2003
  
บทที่ 5 ชนิดข้อมูลและฟังก์ชั่นต่างๆ
      : การเปลี่ยนชนิดของข้อมูลใน Visual Basic.NET 2003
      : รู้จักกับคลาส Math
      : ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูลชนิดสตริง
      : รู้จักกับคลาสสตริง
      : ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทำงานกับข้อมูลชนิด Date Time
  
บทที่ 6 การจัดการกับเมนู
      : รู้จักกับเมนูและเมนูป็อปอัพ
      : การจัดการกับเมนูด้วยโค้ดคำสั่ง
      : เมนูป็อปอัพในฟอร์ม
 
บทที่ 7 คำสั่งควบคุมการทำงาน
      : คำสั่งที่ใช้ในการควบคุมการทำงาน
      : โปรแกรมย่อยและฟังก์ชัน
      : การส่งค่าพารามิเตอร์ให้กับโปรแกรมย่อย

 

 

ขอบคุณที่มาของข้อมูล http://www.rbru.ac.th