อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม

| หน้าหลักประวัติผู้ดูแลเว็บไซต์ | ภาพในอดีต | ภาพในปัจจุบัน | รายละเอียด ประวัติและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ | กิจกรรมมหาแซม | แสดงความคิดเห็น |

 

ภาพในอดีต พระมหาสุขี  สุขเมธี (พธ.บ., น.ธ.เอก, ป.ธ.๗)
คลิกที่นี่เพื่อดูภาพปัจจุบันของมหาแซม

 

 
 


เมื่อบรรพชาเป็นสามเณรได้ 2 ปี (พ.ศ. 2534-2536)
จึงอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ได้ฉายาว่า "สุขเมธี"
 

 


ปี 2536 จำพรรษาที่วัดเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ปี 2537-2539 อยู่วัดสุวรรณุทการาม จ.อุดรธานี
ปี 2540-2545 อยู่วัดลำดวน จ.หนองคาย

        
        
 


ช่วงเดือนเมษายนของทุกปี เป็นหัวหน้าโครงการจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนและอบรมเยาวชนในช่วงปิดเทอม

 


นำสามเณรรับฟังธรรมเทศนาและการอบรมจากพระวิทยากรที่นิมนต์มาจากวัดต่างๆ

       
       
 


ภาพนี้ำถ่ายตอนนำสามเณรน้อย (บวชภาคฤดูร้อน) ออกบิณฑบาต
กำลังจัดแถวเพื่อเดินออกประตูวัดสู่หมู่บ้าน

 


เป็นวิทยากรถวายความรู้เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
แ่ก่พระสงฆ์

       
       
 


ภาพนี้ถ่ายคู่กับโยมพ่อ ที่วัดพระแก้ว ตอนไปรับพระราชทานพัดยศ เมื่อครั้งที่สอบได้ เปรียญธรรม 6 ประโยค

 


ถ่ายกับนักเรียนชั้น ม.6 (ห้อง 1 หรือห้อง 2 จำไม่ได้แล้วครับ)
ที่โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.หนองคาย