โปรดคลิกเลือกหัวข้อ 1-7 ด้านล่างที่คุณต้องการครับ
โปรดตรวจสอบก่อนว่าคุณใช้โปรแกรมมหาหมอดู รุ่น (เวอร์ชั่น) ใดอยู่ แล้วอ่านคำอธิบายให้เข้าใจก่อนเลือกหัวข้อนะครับ
คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการดูรุ่น (เวอร์ชั่น) ของโปรแกรมมหาหมอดู PC
   
  
 หัวข้อที่

หัวข้อ

  คำอธิบาย

1

สมัครขอรหัสฉุกเฉิน
สมัครสมาชิก/สมัครขอรหัสฉุกเฉิน/ขอรหัสแรกเข้า
โปรแกรม มหาหมอดู
รุ่นที่ต่ำกว่า 7.2 ลงมา
คือรุ่น
3.0,3.8, 4.0, 4.2, 4.5, 5.0, 5.2,
5.7, 5.99, 5.999, 6.0, 6.54, 7.0

  
(สำหรับรุ่น 7.2 ขึ้นไปให้เลือกข้อที่ 3)
  หมายถึง สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมมหาหมอดูจากร้านค้าทั่วไป (ตัวแทนจำหน่าย) คือไม่ได้ซื้อจากผู้พัฒนาโดยตรง จะถือว่ายังไม่ได้เป็นสมาชิกของโปรแกรมมหาหมอดู ดังนั้นจึงแนะนำให้ท่านสมัครสมาชิกด้วยครับ ในหัวข้อที่ 1 นี้จะเป็นการสมัครสมาชิกของมหาหมอดู รุ่นที่ต่ำกว่า 7.2 นะครับ สำหรับท่านที่ซื้อรุ่น 7.2 ขึ้นไปให้เลือกหัวข้อที่ 3 ครับ
ลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมจากผู้พัฒนา (มหาแซม) โดยตรงจะเป็นสมาชิกโดยอัตโนมัติไม่ต้องสมัครอีกครับ
 

2


ขอรหัสฉุกเฉิน
ขอรหัสฉุกเฉินโปรแกรมมหาหมอดู
รุ่นที่ต่ำกว่า
7.2 คือรุ่น 5.999, 6.0, 6.54, 7.0 

กรณีที่ต้องขอรหัสฉุกเฉิน ในมหาหมอดู รุ่น  5.999, 6.0, 6.54, 7.0 มี 2 กรณีดังต่อไปนี้
1. เครื่องไม่มีไดร์ฟ A คือติดตั้งมหาหมอดูกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีไดร์ฟ A เช่น โน๊ตบุ๊ค เมื่อเข้าโปรแกรมครั้งแรกต้องขอรหัสฉุกเฉิน
2. ติดตั้งเกินจำนวน คือติดตั้งมหาหมอดูบนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีไดร์ฟ A เกินจำนวน 5 ครั้ง พอติดตั้งครั้งที่ 6 เป็นต้นไป เมื่อเข้าโปรแกรมครั้งแรกต้องขอรหัสฉุกเฉิน
 

3

ขอรหัสแรกเข้า มหาหมอดู 7.2 ขึ้นไป

สมัครสมาชิก/ขอรหัสแรกเข้า
โปรแกรม มหาหมอดู
รุ่น 7.2 ขึ้นไป

 
ซื้อโปรแกรมมหาหมอดู รุ่น 7.2 ขึ้นไป
มาแล้วอยากได้รหัสแรกเข้าขอรหัสแรกเข้า มหาหมอดู 7.2, 8.0,8.2 ขึ้นไปได้ที่นี่ครับ
  หมายถึง การขอ รหัสแรกเข้า สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมมหาหมอดู รุ่น 7.2 ขึ้นไป จะซื้อจากร้านค้า (ตัวแทนจำหน่าย) หรือจะซื้อจากผู้พัฒนาโดยตรง (มหาแซม) ก็ตาม เมื่อซื้อแล้วจะยังไม่มีรหัสแรกเข้า ให้ผู้ซื้อโปรแกรม (ลูกค้า) ขอรหัสแรกเข้าภายหลัง การขอรหัสแรกเข้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    1. ติดตั้งโปรแกรมก่อน คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการติดตั้ง
 
    2. ติดตั้งเสร็จให้เข้าโปรแกรม โดยดับเบิลคลิกรูปเล็กๆ (ไอคอน)
    3. เมื่อหน้าจอหยุดอยู่ตรงหน้าให้ "ป้อนรหัสแรกเข้า" ให้คุณจะนำ รหัสเครื่อง ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอไปขอ รหัสแรกเข้า
   

4

ตรวจสอบสถานะสมาชิก
ตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิกของคุณ
เช่น ชื่อ ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทร รหัสเครื่อง รหัสแรกเข้า (รหัสยกครู) รายการ update.....
  หมายถึง การเข้าไปตรวจสอบสถานะของคุณว่า "ตอนนี้คุณเป็นสมาชิกโปรแกรมมหาหมอดูหรือไม่?" พร้อมทั้งดูข้อมูลส่วนตัวของคุณ
  
ข้อมูลสำคัญที่ใช้ตรวจสอบคือ
1. รหัสสมาชิกของคุณ 2. รหัสไปรษณีย์ตามที่อยู่ของคุณ
  

5

สั่งซื้อ มหาหมอดู PC
สั่งซื้อ โปรแกรมมหาหมอดู for PC, Notebook ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ สั่ง update ในกรณีคุณเป็นสมาชิกแล้ว โปรแกรมมหาหมอดูรุ่นปัจจุบันคือ 9.9999
  1. สั่งซื้อ หมายถึง สำหรับท่านที่ยังไม่เคยซื้อโปรแกรมมหาหมอดูมาก่อน (คือยังไม่ได้เป็นสมาชิกนั่นเอง) จะต้องซื้อในราคาเต็ม คือ 800 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศแล้ว)
2. สั่ง
update หมายถึง สำหรับท่านที่เคยซื้อโปรแกรมมหาหมอดูรุ่นก่อนหน้านี้ไปแล้ว (คือเป็นสมาชิกนั่นเอง) สามารถใช้สิทธิพิเศษในการงซื้อโปรแกรมในราคา 480 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศแล้ว)
* ปัจจุบันมหาหมอดูรุ่นล่าสุดคือ 9.9999
* คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PC, Notebooke

  

6

ขอรหัสแรกเข้า มหาหมอดู PPC

สมัครสมาชิก/ขอรหัสแรกเข้า (รหัสยกครู)
โปรแกรม มหาหมอดู PPC (Pocket PC)  

ซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PPC มาแล้วอยากได้รหัสแรกเข้า

  หมายถึง การขอ รหัสแรกเข้า (รหัสยกครู) สำหรับลูกค้าที่ซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PPC (Pocket PC) จะซื้อจากร้านค้า (ตัวแทนจำหน่าย) หรือจะซื้อจากผู้พัฒนาโดยตรง (มหาแซม) ก็ตาม เมื่อซื้อแล้วจะยังไม่มีรหัสแรกเข้า ให้ผู้ซื้อโปรแกรม (ลูกค้า) ขอรหัสแรกเข้าภายหลัง การขอรหัสแรกเข้ามีขั้นตอนดังต่อไปนี้
    1. ติดตั้งโปรแกรมก่อน คลิกที่นี่เพื่อดูวิธีการติดตั้ง
 
    2. ติดตั้งเสร็จให้เข้าโปรแกรม
    3. เมื่อหน้าจอหยุดอยู่ตรงหน้าให้ "ป้อนรหัสแรกเข้า" ให้คุณจะนำ Device ID ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอไปขอ รหัสแรกเข้า

7

สั่งซื้อ มหาหมอดู PPC (Pocket PC)
สั่งซื้อ โปรแกรมมหาหมอดู for PPC (Pocket PC)
ในกรณีที่คุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก หรือ สั่ง update
ในกรณีคุณเป็นสมาชิกแล้ว โปรแกรมมหาหมอดู PPC รุ่นปัจจุบันคือ PPC1.0
  1. สั่งซื้อ หมายถึง สำหรับท่านที่ยังไม่เคยซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PPC มาก่อน (คือยังไม่ได้เป็นสมาชิกนั่นเอง) จะต้องซื้อในราคาเต็ม คือ 659 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศแล้ว)
2. สั่ง
update หมายถึง สำหรับท่านที่เคยซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PPC รุ่นก่อนหน้านี้ไปแล้ว (คือเป็นสมาชิกนั่นเอง) สามารถใช้สิทธิพิเศษในการงซื้อโปรแกรมในราคา 350 บาท (รวมค่าจัดส่ง EMS ทั่วประเทศแล้ว)
* ปัจจุบันมหาหมอดูรุ่นล่าสุดคือ PPC1.0
*
คลิกที่นี่เพื่อสั่งซื้อโปรแกรมมหาหมอดู PPC (Pocket PC)