คาถาเงินล้าน 
นาสังสีโม
พรหมา จะ มหาเทวา สัพเพ ยักขา ปะรายันติ
พรหมา จะ มหาเทวา อภิลาภา ภะวันตุ เม
มหาปุญโญ มหาลาโภ ภะวันตุ เม
มิเตพาหุหะติ
พุทธะมะอะอุ นะโม พุทธายะ วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ พุทธัสสะ
สวาโหม
สัมปะฏิจฉามิ
(ให้สวด ๙ จบ)
 
 
คาถาเงินล้าน (หลวงพ่อพระราชพรหมยาน - ฤๅษีลิงดำ) 


รวมผู้เข้าชมคาถานี้ จำนวน 199,212 ครั้ง

รวมผู้เข้าชมทุกคาถา (105 คาถา) จำนวน 19,740,299 ครั้ง


รวบรวมและเรียบเรียงโดย มหาแซม
Tel. 08-9940-5715

  ::::