อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม
กลับหน้าหลัก รวมวิธีแก้ปัญหาและการใช้งาน (Support)

การสำรองและเพิ่มข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม ทั้งในส่วนของผู้ใช้ทั่วไป และ ในส่วนของผู้ใช้ผูกดวง จากมหาหมอดูรุ่นเก่า (เช่น 8.2) มายังมหาหมอดูรุ่นใหม่ 9.0
(Backup and Restore database user)
 
ในโปรแกรมมหาหมอดูรุ่น 9.0 และรุ่นที่ต่ำกว่านี้ลงไป เช่น รุ่น 8.2 8.0 7.2 7.0 เป็นต้น จะมีการแยกเก็บข้อมูลผู้ใช้ (ข้อมูล ชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด ฯลฯ ของแต่ละคน เพื่อนำกลับมาเรียกใช้ในครั้งต่อๆ ไป)  ไ้ว้ 2 ส่วนคือ
    1. ข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป ข้อมูลของผู้ใช้ในส่วนนี้ (ที่ถูกบันทึกเก็บไว้) จะนำไปใช้ทั้งโปรแกรม ตั้งแต่เริ่มต้นที่พิมพ์ชื่อนามสกุลเข้าไป "เข้าโปรแกรม" แล้วเข้าป้อนวันเดือนปีเกิด จากนั้นก็ "เข้าห้องโหร (เมนูหลัก)" แล้วคลิกเลือกเข้าไปที่ต่างๆ เพื่อดูคำทำนาย (เช่น ทำนายตามวันเดือนปีเกิด เป็นต้น) จะใช้ข้อมูลในส่วนนี้ ข้อมูลในส่วนนี้จะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติเมื่อผู้ใช้ป้อน วัน เดือน ปี เวลาเกิด แล้วคลิก "เข้าห้องโหร (เมนูหลัก)"
    2. ข้อมูลผู้ใช้ผูกดวง ข้อมูลผู้ใช้ในส่วนที่ (ที่ถูกบันทึกเก็บไว้) จะนำไปใช้เฉพาะในส่วนของผูกดวงชะตาวางลัคนาเท่านั้น ข้อมูลในส่วนนี้จะไม่ถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้จะต้องบันทึกเอง


1. ข้อมูลผู้ใช้ทั่วไป รูปนี้ (ที่วงสีแดงไว้) เป็นส่วนของข้อมูลผู้ใช้ทั่วไปในหน้าป้อนวันเดือนปีเกิดแล้วคลิกปุ่ม "เข้าห้องโหร (เมนูหลัก)"
 
 
2. ข้อมูลผู้ใช้ผูกดวง รูปนี้เป็นส่วนของข้อมูลผู้ใช้สำหรับผูกดวงชะตาวางลัคนา หน้าสำหรับผูกดวงชะตาวางลัคนาโดยเฉพาะ
 
 
 
ขั้นตอนการสำรองและเพิ่มข้อมูลผู้ใช้โปรแกรม จากมหาหมอดูรุ่นเก่า (เช่น 8.2) มายังมหาหมอดูรุ่นใหม่ 9.0
 
    ท่านที่ใช้โปรแกรมมหาหมอดูรุ่นเก่าก่อนหน้านี้ เช่น 8.2  8.0  7.2  และ 6.54 เป็นต้น ได้บันทึกเก็บข้อมูล (ดวงชะตา) ของผู้ใช้ (อาจเป็นลูกค้า/ลูกศิษย์ที่เคยมาดูดวงกับเรา) ไว้เป็นจำนวนมาก เมื่อลงโปรแกรมมหาหมอดู รุ่น 9.0 ตัวใหม่แล้ว ไม่อยากป้อนข้อมูลใหม่ อยากจะเอาข้อมูล (รายชื่อ นามสกุล ดวงคือข้อมูลวันเดือนปีเกิด ฯลฯ) ที่บันทึกเก็บไว้ในมหาหมอดูรุ่นเก่ามาใช้ในมหาหมอดูรุ่นใหม่นี้ให้ทำดังนี้ครับ

1. อย่าเพิ่งลบหรือ Remove/Uninstall มหาหมอดูรุ่นเก่าทิ้งนะครับ ถ้าเรา Remove ออก ข้อมูลทั้งหมดก็จะถูกลบทิ้งไปด้วยไม่สามารถกู้กลับคืนมาได้ สังเกตว่าตามรูปด้านล่างในเครื่องตัวอย่างนี้จะมีทั้งมหาหมดูรุ่นเก่า 8.2 และมหาหมอดูรุ่นใหม่กว่าคือ 9.0 อยู่ในเครื่องเดียวกัน ทีนี้เราจะเข้าไปสำรอง (Backup) ข้อมูลมหาหมอดู 8.2 ไว้ก่อน ให้ดับเบิลคลิกไอคอนมหาหมอดู 8.2 เพื่อเข้าโปรแกรมครับ
     
  
 
2. เมื่อเข้ามาสู่หน้าแรกของโปรแกรมให้คลิกปุ่ม "สำรองและเพิ่มข้อมูลผู้ใช้...." เข้าไป
 
   
  
3. ให้คลิกเลือกตามลำดับ คือตามหมายเลข 1-5 ดังนี้ครับ
     1. คลิกเลือกหัวข้อ (มีสองหัวข้อคือ สำรองข้อมูล กับ เพิ่มข้อมูล) ในที่นี้เราจะทำการสำรองข้อมูล (Backup) ผู้ใช้ในโปรแกรมมหาหมอดู 8.2 ไปเก็บไว้ที่อื่นก่อน
     2. เลือกไดร์ฟ หรือเส้นทางที่เราจะนำไฟล์ที่เราสำรอง (ไฟล์ที่มีข้อมูลผู้ใช้) ไปเก็บไว้ที่ใด ตามตัวอย่างผมเลือกไดร์ฟ D:
     3-4. ดับเบิลคลิกเลือกโฟลเดอร์ที่จะนำไฟล์ที่สำรองแล้ว (ไฟล์ที่มีข้อมูลผู้ใช้) ไปเก็บไว้ ตามตัวอย่างผมได้สร้างโฟลเดอร์ My Data Backup ไว้ที่ D:
     5. คลิกที่ปุ่ม "เริ่มสำรอง (Backup)"
* สังเกตรูปสี่เหลี่ยมสีแดงที่ผมทำครอบไว้นั้นคือข้อมูลของผู้ใช้ที่มีอยู่ในโปรแกรมมหาหมอดู 8.2 เราจะสำรองหรือก๊อปปี้ข้อมูลเหล่านี้ไปเก็บไว้ที่อื่น ในที่นี่ผมสำรองไว้ที่ D:\My Data Backup
  

4. จะมี Box โชว์ขึ้นมาแจ้งข้อมูล ให้คลิกตอบ "Yes"
  

5.
จะมี Box แจ้งว่าทำการสำรองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกปุ่ม "OK"  แล้วออกจากโปรแกรมมหาหมอดู 8.2 ไป
    
    
 
6.  เข้าไปตรวจสอบไฟล์ข้อมูลที่เราสำรองไว้ว่ามีอยู่หรือไม่ (สำรองแล้วมันมาจริงไหม?) ดับเบิลคลิกที่ Computer
 
  
  
7.  ดับเบิลคลิกเข้าไปที่ไดร์ฟที่เราเก็บไฟล์สำรองไว้  ในที่นี่ผมเก็บไว้ที่ไดร์ฟ D 
 
  
  
8.  ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ My Data Backup เพราะขั้นตอนสำรองเราเก็บไฟล์ไว้ที่ D:\My Data Backup
  
  
9. จะเห็นไฟล์ User.mdb  ไฟล์นี้จะเก็บข้อมูลผู้ใช้ไว้ เราจะเอาไปเพิ่มลงในมหาหมอดู 9.0
  
  
10.  ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการ "เพิ่มข้อมูล" ที่สำรองมาจากมหาหมอดูรุ่นเก่า (เช่น 8.2) ลงในมหาหมอดู 9.0 ให้เข้าโปรแกรมมหาหมอดู 9.0 โดยดับเบิลคลิกที่ไอคอน
  
  
11.  ในหน้าแรกของมหาหมอดู 9.0 ให้คลิกปุ่ม "สำรอง-เพิ่มข้อมูลผู้ใช้..."
 
 
12.  คลิกเลือกแท็บ "เพิ่มข้อมูลรายชื่อผู้ใช้" แล้วคลิกปุ่ม "เลือกไฟล์...."  ข้อมูลที่ผมทำสี่เหลี่ยมสีแดงไว้นั้นคือข้อมูลรายชื่อเดิมที่มีอยู่่ก่อนที่จะทำการเพิ่มข้อมูลจากภายนอกเข้ามา (ข้อมูลเดิมที่มีอยู่ในรุ่น 9.0)
 
 
13.  เลือกไดร์ฟและโฟลเดอร์ที่ไฟล์ข้อมูลเก็บอยู่ ในที่้นี้เลือก D:\My Data Backup แล้วคลิกที่ชื่อไฟล์ User.mdb แล้วคลิกปุ่ม Open
 
 
14.  สังเกตว่าจะมีรายชื่อโชว์ขึ้นมา ให้คลิกปุ่ม "เพิ่มข้อมูล (Add New)"
 
 
15.  จะมี Box ถามเพื่อยืนยัน ให้คลิก Yes
 
 
16.  จะมี Box รายงานว่าได้เพิ่มข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิก OK ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์ครับ
 
สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
สร้างเพจนี้เสร็จเมื่อ 14 มิถุนายน 2555 01.18 น. (ตี 1 18 น.)
ณ ห้องทำงาน/Office กลางป่า อ.ปลาปาก จ.นครพนม

โทร. 089-9405715, 086-2344415
อีเมล์ computersam@hotmail.com


กลับหน้าหลัก รวมวิธีแก้ปัญหาและการใช้งาน (Support)
 


บริการ ส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | เบอร์เลขมงคล | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี | ผูกดวงชะตา |
| ดูดวงฟรีรวมลิ้งค์นานาสาระ | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม | | สมัคร VIP ตลอดชีพ
| โปรแกรมมหาหมอดู PC ตัวใหม่ | สั่งซื้อโปรแกรม PC | ขอรหัสแรกเข้า PC | มหาหมอดู iOS Apple | สั่งซื้อมหา iOS Apple |
 
 | มหาหมอดู Android | สั่งซื้อมหา Android | ขอรหัสแรกเข้า Android | | Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งซื้อมหาหมอดู | สั่งซื้อมหาหมอดู Android |  Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน | เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น | ขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล |
|
ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | เลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | ชื่อบริษัท | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน | กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |
| ผลสอบบาลีสนามหลวง | ดาวน์โหลดหนังสือบาลี |
คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี |  ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
 | 
ติดต่อเรา | ลงโฆษณา | Download | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About | ติดต่อมหาแซม | แผนที่/ที่ทำการเว็บไซต์ |

เลือกเบอร์โทรศัพท์มือถือเลขมงคล เสริมดวงชะตา การเรียน การงาน การเงิน ความรัก... คลิกที่นี่