อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม  
ผลตอบรับตอบ (feedback) การตั้งชื่อกับมหาแซม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านตัวอย่างข้อความ ความคิดเห็น ที่ตอบกลับจากผู้ได้รับบริการเปลี่ยนชื่อกับมหาแซมไปแล้ว ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน การงาน ความรัก ฯลฯ


 เปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ?
      
ชื่อเป็นสิ่งที่ใช้แทนตัวของทุกคน และชื่อคือสิ่งแรกสุดในชีวิตที่คุณเป็นเจ้าของหลังจากที่คุณลืมตาดูโลกแห่งนี้เป็นครั้งแรกความเชื่อที่ว่าถ้าคุณตั้งชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับวันที่คุณเกิดแล้วนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของคุณไม่เจริญก้าวหน้า หรืออาจจะถึงขั้นตกต่ำเลยก็ได้ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบางครั้งหลังจากที่เด็กคลอดออกมาได้ไม่นานผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือญาติพี่น้องคนใดก็ตามมักจะไปหาผู้ที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนที่จะคัดสรรชื่อที่เป็นมงคลให้แก่เด็กคนที่เพิ่งเกิดได้ ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
       การตั้งชื่อที่ดีนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเจ้าของชื่อแล้วนั้นยังเป็นเหมือนการสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของชื่อด้วยอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามองกลับไปในมุมของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าชื่อไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเจ้าของชื่อได้เลยนอกเสียจากใช้เป็นสิ่งเรียกขานแทนบุคคลนั้นๆ เท่านั้นแต่ทำไมเราถึงคิดกันว่าการที่เราไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือในชีวิตนั้น เกิดจากการมีชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับตัวเราเอง ทั้งๆที่บางครั้งถ้าเราปรับปรุงการดำเนินชีวิตหรือปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีของเราบางอย่างให้ดีขึ้นก็น่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนชื่อก็เป็นได้ มันเป็นไปได้ หรือ ถ้าตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาของคุณไม่ประสบความสำเร็จใดๆ เลยในชีวิต แล้วพอเปลี่ยนชื่อใหม่กลับทำให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆ  ที่คุณก็ยังคงดำเนินชีวิตของคุณเหมือนที่ผ่านๆมาในอดีต?
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ
       พระราชบัญญัติพุทธศักราช 2505: บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล หรือมีชื่อรองด้วยก็ได้ โดยไม่พ้องกับพระปรมาภิไธย หรือ พระราชทินนาม และ ไม่มีความหมายหยาบคาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ยืนคำขอ (สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน) ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (แบบ ช.1)
 • นายทะเบียนออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช. 3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าวต้องยื่น ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมค่าธรรมเนียม 25 บาท
 • หนังสือสำคัญสามารถนำไปแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และ หลักฐานอื่นๆ ได้   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล (นามสกุล)

  หลักเกณฑ์
        1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
        2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
        3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
        4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
        5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
        6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
        7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

  เอกสารประกอบการดำเนินการ
        1. สำเนาทะเบียนบ้าน
        2. บัตรประจำตัวประชาชน
        3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

  ขั้นตอนการติดต่อ
        * ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
        * นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
        * นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
        * นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
        * นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
        * กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
        * เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และ หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัว
          ประชาชน


  แจกฟรี!! ทุกเดือน โปรแกรมมหาหมอดู 5 รางวัลๆ ละ 999 บาท | ส่งชื่อลุ้นรางวัล | ดูรายชื่อผู้โชคดี |

  บริการ ดูดวงผ่าน sms -> | ผูกดวงชะตา | เสี่ยงเซียมซี | ดูเหตุการณ์ช่วงนี้ | ดูดวงจากเบอร์มือถือ | ทายเบอร์มือถือคนรัก | วิเคราะห์ชื่อนามสกุลผ่านมือถือ |
  บริการส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี |

  | คุยกับผี | ทุกเรื่อง | ระบาย | หาเพื่อน | เพื่อน MSN | ธรรมะ | ซื้อขาย | โฆษณาฟรี | ดูดวงฟรีหวย | ติชม | ห้องคุยสดเรื่องหวย | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม |

  | Visual Basic | Delphi | .NET | .NET Compact Framework | ASP | PHP | คุยกับเว็บมาสเตอร์ | มหาหมอดูตัวใหม่ | รับข่าว | รวมแบบทดสอบ | รวมลิ้งค์นานาสา | ภาพอศุภะ น่ากลัว |

  | Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งมหาหมอดู PC | ติดตามการส่ง | Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน | เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้น | ขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล |

  | ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | นิยามเลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน | กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |

  | คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี | ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
  |
  ประกาศด่วน!! |  ร้องเรียนที่ล่าช้า | ได้รับของแล้ว | SupportPC | SupportPPCติดต่อเรา | ลงโฆษณา | รายจ่ายทำเว็บ | Download | มจร.นค. | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About |


  ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า ตั้งชื่อร้านค้า กับมหาแซม เสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น คลิกที่นี่
   

     ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน การงาน การเงิน ความรัก ...คลิกที่นี่ครับ


  เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์/ภารโรงเว็บ :  สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
  ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์
  ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-9405715 (โทรมาเวลาทำการ 09.00-16.00 เท่านั้น ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักไม่รับโทรศัพท์ครับ เพราะกลางวันทำงานเต็มที่ทั้งวันแล้ว)    
  ส่ง
  sms :
  086-2344415 (ส่ง sms เบอร์นี้ตลอด 24 ช.ม.)   หรือ FAX : 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)    TOT Net Call 0681077655
  E-mail :  computersam@hotmail.com หรือคุยผ่าน MSN  kuyde@hotmail.com
  www.mahamodo.com

  ประวัติผู้ดูแลเว็บ

   :: มหาหมอดูดอทคอม ครบเครื่องเรื่องหมอดู ::

   

     

  ดูดวงฟรี อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ www.mahamodo.com มหาหมอดูดอทคอม ดูดวง ผูกดวง วางลัคนา ให้ฤกษ์มงคล โหราศาสตร์ไทย ตามหลักคัมภีร์สุริยยาตร์ ตั้งชื่อ วิเคราะห์ชื่อ พยากรณ์ เนื้อคู่ ความรัก การงาน การเงิน มหาสัตตเลข เลข 7 ตัว 4 ฐาน กราฟชีวิต ฮวงจุ้ย หัตถศาสตร์ วิชา ดูลายมือ เส้นลายมือ ไพ่ยิปซี ทำนายฝัน ทำนายความฝัน โปรแกรมมหาหมอดู โปรแกรมดูดวงยอดนิยม เรียนฟรีวิชาโหราศาสตร์ ครบเครื่องเรื่องหมอดู ผูกดวงออนไลน์ ดูดวงออนไลน์   มหาหมอดู หรือมาหาหมอดู ดูดวง ความรัก หวย วิเคราะห์หวย เลขเด็ด คุยกันเรื่องหวย ยามสามตา พยากรณ์ ทำนายหาของหาย  เนื้อคู่ ทำนายรัก ชื่อ นามสกุล การตั้งชื่อ ลายมือ  ทำนายเนื้อคู่ mahamodo ง้อคู่ ความหมายของชื่อ สีรถ สีรถที่ถูกโฉลก สีรถสำหรับวันเกิด ให้ฤกษ์ ฤกษ์ดี วันธงชัย ศิริมงคล ฤกษ์ยาม ปฏิทินโหราศาสตร์ คัมภีร์สุริยยาตร์ สะเดาะเคราะห์ แก้ดวง หาเพื่อน หาแฟน หาคนรัก ยันต์  เลขทะเบียนรถ เลขที่บ้าน บัตรประจำตัว ดูดวงตาม วัน เดือน ปีเกิด  ความเชื่อ อัญมณี ตั้งกระทู้ใหม่  ขึ้นบ้านใหม่ ที่อยู่อาศัย นิสัย เสี่ยงเซียมซี โชคลาภ ดูเนื้อคู่ คำทำนาย บุคลิกภาพ mahamodo.com ธาตุ มงคลชีวิต สีประจำวัน นิทานธรรมะ โปรแกรมเมอร์ พญานาค บั้งไฟพญานาค ฤกษ์  ดูดวงรายวัน ฤกษ์ออกรถ รูปภาพสวย รูปสวย รูปน่ารัก รูปหล่อ

   

  ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมครับ
  ด้วยความจริงใจ จาก มหาแซม
  [คลิกที่นี่เพื่อติชมเว็บนี้ครับ]
            


  สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 www.mahamodo.com ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
  นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
  ออกแบบ/ควบคุมดูแล/
  บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย  มหาแซม
  ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์จากโปรแกรมมหาหมอดู
  โดย มหาแซม
  สนใจสนลงโฆษณาคลิกที่นี่

  ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  08-9940-5715,    TOT Net Call 0681077655,  ส่ง sms 08-6234-4415, ส่ง FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
  (กรุณาอย่าโทรศัพท์มาตอนกลางคืนนะครับผม หากต้องการติดต่อตอนกลางคืนรบกวนส่ง sms มาที่ 086-2344415 แทนการโทรศัพท์นะครับ)
  ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์นาน งานเยอะจริงๆ ครับ (workman มนุษย์งาน)

  ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) เลขที่ 172 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  E-mail :  computersam@hotmail.com หรือคุยผ่าน MSN  kuyde@hotmail.com
  ©Copyright  2002-2005 www.mahamodo.com   All rights reserved.

    ::::