อยากดูดวงฟรีๆ มาที่นี่ มหาหมอดูดอทคอม  
ผลตอบรับตอบ (feedback) การตั้งชื่อกับมหาแซม
คลิกที่นี่เพื่ออ่านตัวอย่างข้อความ ความคิดเห็น ที่ตอบกลับจากผู้ได้รับบริการเปลี่ยนชื่อกับมหาแซมไปแล้ว ประสบความสำเร็จ ก้าวหน้า ในหน้าที่ การงาน การงาน ความรัก ฯลฯ


 เปลี่ยนชื่อแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นจริงหรือ?
      
ชื่อเป็นสิ่งที่ใช้แทนตัวของทุกคน และชื่อคือสิ่งแรกสุดในชีวิตที่คุณเป็นเจ้าของหลังจากที่คุณลืมตาดูโลกแห่งนี้เป็นครั้งแรกความเชื่อที่ว่าถ้าคุณตั้งชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับวันที่คุณเกิดแล้วนั้นจะส่งผลให้ชีวิตของคุณไม่เจริญก้าวหน้า หรืออาจจะถึงขั้นตกต่ำเลยก็ได้ ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าในบางครั้งหลังจากที่เด็กคลอดออกมาได้ไม่นานผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่หรือญาติพี่น้องคนใดก็ตามมักจะไปหาผู้ที่ตัวเองคิดว่าเป็นคนที่จะคัดสรรชื่อที่เป็นมงคลให้แก่เด็กคนที่เพิ่งเกิดได้ ความเชื่อดังกล่าวนี้เป็นความเชื่อดั้งเดิมของคนไทยที่ตกทอดมาจนถึงปัจจุบัน
       การตั้งชื่อที่ดีนอกจากจะเป็นการเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่ตัวเจ้าของชื่อแล้วนั้นยังเป็นเหมือนการสร้างกำลังใจให้แก่เจ้าของชื่อด้วยอีกทางหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามเมื่อเรามองกลับไปในมุมของวิทยาศาสตร์แล้วนั้นจะเห็นได้ว่าชื่อไม่น่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับชีวิตเจ้าของชื่อได้เลยนอกเสียจากใช้เป็นสิ่งเรียกขานแทนบุคคลนั้นๆ เท่านั้นแต่ทำไมเราถึงคิดกันว่าการที่เราไม่เจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือในชีวิตนั้น เกิดจากการมีชื่อที่ไม่ถูกโฉลกกับตัวเราเอง ทั้งๆที่บางครั้งถ้าเราปรับปรุงการดำเนินชีวิตหรือปรับปรุงนิสัยที่ไม่ดีของเราบางอย่างให้ดีขึ้นก็น่าจะทำให้ชีวิตของเราดีขึ้นมากกว่าการเปลี่ยนชื่อก็เป็นได้ มันเป็นไปได้ หรือ ถ้าตลอดทั้งชีวิตที่ผ่านมาของคุณไม่ประสบความสำเร็จใดๆ เลยในชีวิต แล้วพอเปลี่ยนชื่อใหม่กลับทำให้ชีวิตคุณเจริญก้าวหน้าขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อทั้งๆ  ที่คุณก็ยังคงดำเนินชีวิตของคุณเหมือนที่ผ่านๆมาในอดีต?
ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อ
       พระราชบัญญัติพุทธศักราช 2505: บุคคลสัญชาติไทย ต้องมีชื่อตัวและชื่อสกุล หรือมีชื่อรองด้วยก็ได้ โดยไม่พ้องกับพระปรมาภิไธย หรือ พระราชทินนาม และ ไม่มีความหมายหยาบคาย โดยมีขั้นตอนดังนี้
 • ยืนคำขอ (สำเนาทะเบียนบ้าน และ บัตรประชาชน) ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน (แบบ ช.1)
 • นายทะเบียนออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อ (แบบ ช. 3) ให้เป็นหลักฐาน
 • กรณีบุคคลต่างด้าวต้องยื่น ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว พร้อมค่าธรรมเนียม 25 บาท
 • หนังสือสำคัญสามารถนำไปแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน และ หลักฐานอื่นๆ ได้   คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
 • ขั้นตอนการเปลี่ยนชื่อสกุล (นามสกุล)

  หลักเกณฑ์
        1. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งหมายให้คล้ายกับพระปรมาภิไธย พระนามของพระราชินี
        2. ต้องไม่พ้องหรือมุ่งให้คล้ายกับราชทินนาม เว้นแต่เป็นราชทินนามของตน ของบุพการี หรือผู้สืบสันดาน
        3. ต้องไม่ซ้ำกับชื่อสกุลพระราชทานของพระมหากษัตริย์ หรือชื่อสกุลที่ได้จดทะเบียนไว้แล้ว
        4. ไม่มีคำหรือความหมายหยาบคาย
        5. มีพยัญชนะไม่เกิน 10 พยัญชนะ เว้นแต่กรณีเป็นราชทินนาม
        6. ผู้ที่ไม่ได้รับพระราชทานชื่อสกุล ห้ามใช้คำว่า " ณ " นำหน้าชื่อสกุล
        7. ห้ามเอานามพระมหานคร และศัพท์ที่ใช้เป็นพระปรมาภิไธยมาใช้เป็นชื่อสกุล

  เอกสารประกอบการดำเนินการ
        1. สำเนาทะเบียนบ้าน
        2. บัตรประจำตัวประชาชน
        3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว (กรณีบุคคลต่างด้าว)

  ขั้นตอนการติดต่อ
        * ผู้ขอยื่นคำขอตามแบบ ช.1 ต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
        * นายทะเบียนท้องที่ตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ กรณีบุคคลต่างด้าว
        * นายทะเบียนท้องที่พิจารณาออกหนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าวให้เพื่อประกอบหลักฐานการขอแปลงสัญชาติ หรือคืนสัญชาติเป็นไทย
        * นายทะเบียนท้องที่ส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปตามลำดับจนถึงนายทะเบียนกลาง
        * นายทะเบียนกลางพิจารณาแล้วแจ้งผลกลับไปจังหวัด เพื่อแจ้งนายทะเบียนท้องที่แจ้งให้ผู้ขอทราบ
        * กรณีที่นายทะเบียนกลางอนุมัติ นายทะเบียนท้องที่จะออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนชื่อสกุล (แบบ ช.2) ให้เป็นหลักฐานและเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 50 บาท
        * เมื่อได้รับหนังสือสำคัญแล้ว ให้ผู้ขอนำหนังสือสำคัญดังกล่าวไปขอแก้ไขรายการในทะเบียนบ้าน และ หลักฐานอื่น ๆ ให้ถูกต้อง และขอเปลี่ยนบัตรประจำตัว
          ประชาชน


  บริการ ส่วนตัวกับอาจารย์ -> | รวมบริการ | เบอร์เลขมงคล | ขอตั้งชื่อ-เปลี่ยนชื่อ | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล-เปลี่ยนนามสกุล | รับนามสกุล | ขอฤกษ์มงคล | รับฤกษ์ | ขอตั้งชื่อบริษัท | รับชื่อบริษัท | ดูดวงฟรี | ผูกดวงชะตา |
  รวมแบบทดสอบ | ธรรมะ | ดูดวงฟรี | รวมลิ้งค์นานาสาระ | ดูดวงอ.ชัยเดช | กิจกรรม |สมัคร VIP ตลอดชีพ 
  โปรแกรมมหาหมอดู PC ตัวใหม่ | สั่งซื้อโปรแกรม PC | ขอรหัสแรกเข้า PC | มหาหมอดู iOS Apple | สั่งซื้อมหา iOS Apple |  
  มหาหมอดู Android | สั่งซื้อมหา Android | ขอรหัสแรกเข้า Android | Home |  วิธีสั่งซื้อ | สั่งซื้อมหาหมอดู | สั่งซื้อมหาหมอดู Android | ติดตามการส่งของ | Support | สมาชิก | สมัครสมาชิก | ขอรหัสฉุกเฉิน |
  | 
  เปลี่ยนชื่อแล้วดีขึ้นขอชื่อใหม่ | แจ้งโอน | ตั้งชื่อแล้ว | รับชื่อ | ขอตั้งนามสกุล | รับนามสกุล | ผูกดวง | ฮวงจุ้ย | โหงวเฮ้ง | ลายมือ | วิเคราะห์ชื่อ | วิเคราะห์นามสกุล | หาชื่อมงคล | เลขศาสตร์ | เลขนามสกุลที่เหมาะ | ชื่อบริษัท | โอเรกุรัม | ทำนายฝัน |
  |
  กราฟชีวิต | ยิปซี |  เนื้อคู่ | ดูเบอร์โทร | ดาวน์โหลดฟรี |ผลสอบบาลีสนามหลวง | ดาวน์โหลดหนังสือบาลี | คาถาอาคม | ฤกษ์2เดือน | ดวงตลอดปี |  ปฏิทินจัน-สุริย | ปฏิทิน 500 ปี | เล่นเกมออนไลน์ |
  SupportPC | SupportPPC |  ติดต่อเรา | ลงโฆษณา | Download | มจร.นค. | บัญชีโอนเงิน | กิจกรรมมหาแซม | อัลบั้มรูปกิจกรรม | About | ติดต่อมหาแซม | แผนที่/ที่ทำการเว็บไซต์ |


  ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ ตั้งนามสกุลใหม่ ตั้งชื่อบริษัท ชื่อกิจการ ชื่อสินค้า ตั้งชื่อร้านค้า กับมหาแซม เสริมดวงชะตา เปลี่ยนชีวิตใหม่ที่ดีขึ้น คลิกที่นี่
        ตั้งชื่อ เปลี่ยนชื่อ เพื่อเสริมดวงชะตาด้าน การงาน การเงิน ความรัก ...คลิกที่นี่ครับ


  เว็บมาสเตอร์/ผู้ดูแลเว็บไซต์/ภารโรงเว็บ :  สุขี สิงห์บรบือ (มหาแซม)
  ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160  คลิกที่นี่เพื่อดูแผนที่ ที่ตั้ง/ที่ทำการเว็บไซต์
  ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  เบอร์โทรศัพท์ : 089-9405715 (โทรมาเวลาทำการ 09.00-16.00 เท่านั้น ตอนกลางคืนเป็นเวลาพักไม่รับโทรศัพท์ครับ เพราะกลางวันทำงานเต็มที่ทั้งวันแล้ว)    
  ส่ง
  sms :
  086-2344415 (ส่ง sms เบอร์นี้ตลอด 24 ช.ม.)   หรือ FAX : 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)   
  E-mail :  computersam@hotmail.com
  www.mahamodo.com

  ประวัติผู้ดูแลเว็บ


  สงวนสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 www.mahamodo.com ห้ามลอกเลียนไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ
  นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของลิขสิทธิ์เท่านั้น
  ออกแบบ/ควบคุมดูแล/
  บริหารัดการ เว็บไซต์ทั้งหมด โดย  มหาแซม
  ข้อมูลในเว็บไซต์เป็นลิขสิทธิ์จากโปรแกรมมหาหมอดู
  โดย มหาแซม
  สนใจสนลงโฆษณาคลิกที่นี่


  ติดต่อสอบถามที่เบอร์โทรศัพท์  08-9940-5715 ส่ง sms 08-6234-4415, ส่ง FAX 042-589224 (FAX Auto 24 Hours)
  (กรุณาอย่าโทรศัพท์มาตอนกลางคืนนะครับผม หากต้องการติดต่อตอนกลางคืนรบกวนส่ง sms มาที่ 086-2344415 แทนการโทรศัพท์นะครับ)
  ต้องขออภัยด้วยนะครับ ที่ไม่สะดวกคุยโทรศัพท์นาน งานเยอะจริงๆ ครับ 

  ที่อยู่/ที่ทำงาน (office) หากต้องการมาพบผม :  ณ ไร่มหาแซม (เถียงนาน้อยกลางป่า) เลขที่ 172 ม.2 ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  ที่อยู่สำหรับส่งจดหมาย/เอกสาร/ไปรษณีย์ :
   ตู้ ป.ณ.1 อ.ปลาปาก จ.นครพนม 48160
  E-mail :  computersam@hotmail.com 
  ©Copyright  2002-2005 www.mahamodo.com   All rights reserved.

    ::::